torsdag 27 november 2008

Mina frågor och Wejryds svar

hapax
Jag tänker mig att skapelsetron borde yttra sig inte bara i miljöengagemang i specifika frågor, utan också i hur vi ber och firar gudstjänst och upplever det heliga. Vad ser du för vägar till en skapelsespiritualitet i Svenska kyrkan? Eller annorlunda uttryckt: Är miljöengagemanget uttryck för centrum i vår tro? Behöver det i så fall göras tydligare, även för oss som går i kyrkan varje söndag?

Anders Wejryd
Centrum i Svenska kyrkans tro är naturligtvis Gud - Fadern, Sonen och den heliga Anden. Där finns Skaparen och skapelsen - men också vår Broder och Frälsare, samt Anden som kan nå oss människor med sin kraft överallt och i alla tider. Jag vill inte spela ut dessa sidor mot varandra. Visst är det något alldeles särskilt med friluftsgudstjänsten - men också med brödet och vinet i kyrkan, som med det materiella och människogjorda, bär Kristus själv till oss.

hapax
Hur ser du på frågan om kristendomens skuld till miljökrisen? Kan eskapistiska tendenser i kristendomen ha bidragit till skövling av jordens resurser? Eller är eskapismen en nidbild?

Anders Wejryd
Om du med eskapistiska tendenser menar att strunta i jorden och vänta på himlen så kanske något sådant har funnits, men säkert mycket lite när allt kommer till kritan. Men en starkare negativ kraft har kanske varit att människan tagit in förvaltaruppdraget men glömt redovisningsansvaret.

hapax
Tack för bra svar. En sista fråga: Kommer det att bli fler interreligiösa initiativ, eller är klimatmötet en engångsföreteelse?

Anders Wejryd
Ett möte av detta slag är för oss en engångsgrej. Det blir för mycket koldioxidutsläpp av alla som åker! Däremot hoppas jag att det uppmuntrar många på många platser att ta initiativ!

Övriga frågor och svar i dagens chatt med Anders Wejryd kan läsas här.

Inga kommentarer: