fredag 7 november 2008

Civilrättslig registrering - av vad då?

Kristdemokraterna hävdar att de har brett stöd för sitt senaste kompromissförslag i äktenskapsfrågan. Både kyrkoledare, ateister och RFSU kan enas om att ersätta samfundens vigselrätt med en civilrättslig registrering som omfattar alla par. Så kan kyrkorna fortsätta att endast välsigna heterosexuella par, utan att då diskriminera å samhällets vägnar.

Men denna enighet riskerar att krackelera om man ställer en enda följdfråga. Civilrättslig registrering - av vad då? För Kd och de aktuella kyrkoledarna är det viktigt att reservera ordet äktenskap för heterosexuella relationer. Därför vill man hitta en lösning där ordet äktenskap inte används i lagtexten. Civilrättslig registrering av samlevnad är det Kd talar om. För RFSU är det tvärtom angeläget att homosexuella par inte diskrimineras i samband med vigsel och äktenskap. Man vill "skilja äktenskapet från kyrkan". För RFSU är det alltså civilrättslig registrering av äktenskap som man förespråkar.

Någon verklig samsyn om civilrättslig registrering existerar därför inte. Skiljefrågan blir precis densamma som Kd och de övriga allianspartierna misslyckats med att komma överens om. Ska ordet äktenskap användas i lagtexten när den talar om både heterosexuella och homosexuella relationer? Det är inte Kd och RFSU överens om. Tillbaka till ruta ett, således.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Samsyn eller ej. Men nog är det befriande att låta kyrkorna få sköta sitt uppdrag och staten sin.

Staten: en enhetlig skrivning i ett avtal som ger full juridisk täckning för all som tänker sig att leva ihipo under längre tid som par och evenyuellt skaffa barn eller där någon av kontrahenterna redan är föräkder.
Kyrkan: Fritt att välsigna eller ritmässigt viga sina medlemmar enlig den tro de delar.

Hela den här utvecklingen av att koppla ihop stat och kyrka är olycklig. Det var väl partierna som ville skilja Svenska Kyrkan och staten från varandra?

Giss vilka det är som polkitiserar i Kyrkomötet - jo en stor koalition
från höger till vänster. Månne de ångrar skiljandet?