söndag 9 november 2008

Bra jobbat, Wejryd

Medan andra kyrkoledare i vårt land lägger sitt krut på att debattera äktenskapsfrågan, prioriterar ärkebiskopen att påminna om klimatfrågans betydelse.

Somliga menar att kyrkoledare inte ska ägna sig åt sådana politiska utspel i oandliga frågor. Då har man en snäv syn på andlighet och en snäv syn på politik. Allt som har med samhället och det gemensamma att göra är politiskt, vare sig det handlar om klimatåtgärder eller äktenskapslagstiftning. Och allting som handlar om vårt sätt att leva och vad vi värderar i livet, är andliga frågor.

Klimatfrågan är en synnerligen viktig fråga ur både andlig och politisk synvinkel, eftersom den handlar om mänsklighetens långsiktiga överlevnad på vår jord. Det gör inte äktenskapsfrågan. Bra prioriterat, Wejryd.

5 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Ja det är väl bra att han lägger ner kraft i miljöfrågan något som han vet att han tror på.
I övrigt är det ett ställningskrig i äktenskapfrågan. Någon ställning till vad man trordet tycks inte råda i Biskopsämbetet.

Anonym sa...

Ja, det är bra att han tar upp klimatfrågan, för det om något handlar om jordens och mänsklighetens fortsatta existens.

Andreas H sa...

Ja, jag håller med dej, även om jag sannerligen anser att det ena goda ställningstagandet inte utesluter det andra. En ÄB borde kunna hålla dessa båda bollar i luften samtidigt. Liksom vi andra - låt oss anpassa oss till en mer hållbar livsstil alltmedan vi (också) diskuterar äktenskapsfrågan (eller egentligen kyrka/stat-frågan, vilket det ju nu egentligen handlar om).

Och visst är klimatfrågan viktig. Frågan är dock om inte en ÄB borde kunna hålla en tredje boll i luften särskilt så här mellan allhelgona och domssöndagen: nämligen frågan om det eviga livet (eller den eviga döden). Klimatfrågan hör i allra högsta grad ihop med "vad vi gjort för Jesus minsta bröder", så den är klart relevant i domssöndagstider. Men där kör ju Anders Wejryd en sund princip att inte önsketänka och hugga tag i (de få) forskare som säger "Ingen fara" "Allt går bra ändå". När det gäller evigheten gör han och kyrkan tvärtom: hugger tag i några enstaka Paulustexter som tycks innebära allas slutliga frälsning - medan de otaliga Paulus- och Jesusord som varnar för att gå förlorad plötsligt inte verkar gälla längre. "Tro på Herren Jesus, så blir du frälst!" Det budskapet måste framföras även på DN debatt eller på klimatkonferenser med hinduer, muslimer, ateister och agnostiker. Om det är en sann biskop med herdehjärta som talar, och inte bara en politruk.

Gud styrke dej till att göra detta, Anders Wejryd! Tack för goda ord i klimatfrågan - fortsätt göra din röst hörd så kommer det väl också något om Jesus och vägen till ett evigt liv med Gud?

Liselotte Malmqvist, präst i Svenska kyrkan sa...

Klimatfrågan är förvisso oerhört viktig. Vi har ett uppdrag och ett ansvar för vår skapelse. Men jag håller med Andreas ovan att vi ibland glömmer att det eviga livet inte bara är jordiskt utan framfrö allt himmelskt. En dag kommer jorden att förgås. Det betyder inte som en del tycks tro att vi kan skynda på Herrens ankomst med att jobba på tidens tecken, miljöförstöring, krig och stridlarm. Det vore en skam. Men jag kan tycka att allt fokus läggs på klimatfrågan och mindre på frågan om vår tro... Att vår frälsning är mer en jordisk miljöfråga och väldigt lite av andlig renhållning... Vore gott om vi kunde hitta en kombination av dessa två. Ett liv i tro borde också förutsätta trons handlingar. Dvs ett skapelse och ett miljöansvar.

hapax sa...

@ Liselotte och Andreas

Jag tycker inte vi ska sträva efter en balans mellan andligt och världsligt, utan snarare efter att riva ner sådana dikotomier. Miljöengagemanget är en andlig fråga. Evangeliet om Guds rike är politiskt. Så vare sig vi talar om Jesus eller om miljön, så talar vi om Guds nåd och Guds kallelse och Guds vilja med våra liv.

Jag kan inte se att det talas för mycket om miljö och samhällsengagemang i Svenska kyrkan. Däremot behövs det nog mer reflektion över hur evangeliet och skapelseansvaret förhåller sig till varandra. Alltså att man talar om Jesus och klimatet samtidigt, utan att separera i två olika diskurser.

Om det kan tyckas att ärkebiskopar och andra potentater i vår kyrka oftare uttalar sig om klimatet än om det hinsidiga, så har det nog mest med enkel medielogik att göra. DN Debatt tar in en debattartikel om klimatet, men knappast en artikel om kristen dogmatik. Och nyhetsplats får sådant som avviker från mediernas uppfattning om det vardagliga. Alltså, det upplevs som självklart att biskopen pratar om Jesus, därför är det ingen nyhet.

Om vi hade satt en ordräknare på Wejryd är jag ganska säker på att Jesus hade hamnat före klimatet i frekvenslistan. Men det vore ju ett ytligt sätt att bedöma hans fromhet...