måndag 17 november 2008

Krisdemokraterna

Kyrkans Tidning intervjuar Mats Odell, som lägger ut texten kring Kd:s position i äktenskapsdebatten. Han bekräftar att Kd helt vill lyfta ut ordet äktenskap ur lagtexten och reservera det ordet för kyrkornas ceremonier. Enligt Odell är det en fråga om religionsfrihet att staten inte ska "tvinga fram" en förändring av äktenskapsbegreppet. Med hänvisning till omröstningar på nätet säger han att stödet för Kd:s syn på äktenskapet kan vara så stort som 50%. Och så föreslår han att ateister som vill ingå äktenskap och inte bara registrera samlevnad vänder sig till en kyrka för välsignelseceremoni. Kyrkans Tidning sammanfattar Odells synpunkter så här:

"Den linje som Mats Odell talade för i intervjun, är förankrad i krisdemokraternas riksdagsgrupp."


Krisdemokraterna, var ordet. Freudiansk felskrivning? Eller subtil sågning av Odells demokratisyn?

2 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Mats Odell tassar runt om ett ord.
Om man använder ordet giftemål
som grundord för den civilregistrering av parförhållande
som borde vara obligatorisk i fortsättningen skulle det vara enklare då?
Mot uppvisande av registrering av giftemål kan ju kyrkorna viga enligt sin religiösa tro.
Men vigselrätten är överförd till staten.
Så då är läget bra för kyrkliga välsignelsegudstjänster - men det tycks inte passa det heller.
Gud kommer i andra hand tydligen
vigselrätten tycks vara viktigare.
Tacka sjutton för att Ärkebiskopen är mer intresserad av miljöfrågan.

Lars Flemström sa...

"Enligt Odell är det en fråga om religionsfrihet att staten inte ska 'tvinga fram' en förändring av äktenskapsbegreppet."

Men det är ju vad "krisdemokraterna" vill att staten ska göra. Kd har pratat vitt och brett om att den nuvarande ordningen, att man kan välja om man vill ingå äktenskap inför en religiös ellere s.k. borgerlig vigselförrättare kränker religionsfriheten för ateister. Hur?

Nu har tydligen Odell kommit på att den nya ordning, som hans parti vill ha, också kränker ateisterna. Men då kan de ju gå till kyrkan och delta i något hokus pokus för att del av äktenskapsbegreppet! Och det skulle inte kränka ateisternas religionsfrihet?

Och hur har kd tänkt lösa det rent juridiskt att ge de religiösa samfunden ensamrätt till ordet "äktenskap"? Kanske genom en ny lag mot hädelse, som kriminaliserar obehörigt brukande av kyrkans benämningar på de heliga sakramenten?

Om Svenska kyrkan, mot förmodan, skulle säga helt nej till att viga homopar, finns möjkligheten för s.k. homovänliga kristna att bilda egna samfund, som delar ut äktenskapsbevis till homoparen.