torsdag 6 november 2008

Är moderaterna bra för dagisbarnen?

Lite i skymundan av presidentvalet har moderaterna presenterat en mängd nya politiska förslag inför sitt framtidskonvent. Bland annat vill man begränsa vistelsetiden på dagis till max 40 timmar per vecka. För barnens skull. Intentionen är bra. Dagis är generellt sett bra för barn, men alltför långa dagar är tröttande. Så det kan vara befogat att sträva efter att barnen inte ska behöva vara alltför länge på dagis. Men moderaternas lösning på problemet är helt befängd.

För det första är förslaget fullständigt utan empati för ensamstående föräldrars situation. Det säger sig självt att den som är ensamstående förälder sannolikt behöver jobba heltid för att få ihop ekonomin. Och då går det inte att klara sig med 40 timmars barnomsorg.

För det andra är förslaget förvånansvärt oliberalt. Man frånkänner föräldrarna ansvaret och förmågan att kunna avgöra vad som utifrån den egna familjens förutsättningar är bäst för de egna barnen. Staten vet bättre. Och det ska vara lika för alla. Men alla barn är inte lika, och alla familjer har inte samma förutsättningar. Det finns säkert barn som både klarar av och behöver vara mer än 40 timmar i veckan på dagis.

För det tredje är förslaget troligen inte alls bra för barnen. De föräldrar som behöver mer än 40 timmars barnomsorg hamnar i en än mer pressad situation om de inte kan ha barnen på dagis hela tiden. Och pressade föräldrar blir sämre föräldrar. Att pussla med olika privata lösningar på de överskjutande timmarna gör lätt tillvaron stressigare för barnen, om de ska vara på flera olika ställen i stället för bara ett. Och dagis är en barnvänlig miljö med professionell personal. Det är inte självklart att detsamma kan sägas om alla bekanta barnpassare eller inhyrda tonåringar det kan bli fråga om i stället.

Om man i stället faktiskt vill hjälpa barn att inte behöva vara för länge på dagis finns det två olika ändar att nysta i. Dels kan man ge föräldrar incitament att inte ha barnen längre än nödvändigt på dagis genom att differentiera dagistaxan. Lägre avgift för kortare tid, högre avgift för längre tid. Maxtaxan har sett till att priset nu är detsamma oavsett hur länge barnen är på dagis, vilket är en ganska märklig ordning (och som främst gynnar dem som tjänar ganska bra, vilket är märkligt för ett socialdemokratiskt beslut). Dels kan man på olika sätt göra det enklare för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid. Till exempel genom att ge ett litet vårdnadsbidrag till dem som jobbar 75% i stället för att sponsra dem som har råd att inte jobba alls.

Självklart ska vi sträva efter barnens bästa. Men barnens bästa sammanfaller för det mesta med deras föräldrars bästa. Föräldrar som mår bra är bättre föräldrar. Därför kan man inte hjälpa barnen genom att ensidigt sätta press på föräldrarna. Hjälp föräldrarna i stället.

3 kommentarer:

Maria sa...

Hör, hör, hör! Hela dagisdebatten är alltid så märklig. Å ena sidan hävdar vi att det ska kallas förskola och att det är en pedagogisk verksamhet det handlar om, å andra sidan agerar vi som om det handlar om någon slags barn-fängelse småttingarna hamnar i för att deras ondskefulla föräldrar är för lata/ovilliga/själviska för att umgås med sina ungar.

I själva verket är det ju precis som du skriver. Vi vill vara med våra barn, men vi måste också få alltihop att passa ihop. Märkligt med ett parti som säger sig företräda en arbetsvänlig linje, som gör det svårt för folk att arbeta... Dessutom lär väl mängden svartjobb öka med en dylik reglering (fast det bryr de sig ju inte riktigt om...), eftersom väldigt få av dessa barnpassare har någon slags arbetsskydd.

Anonym sa...

Hej! Detta är e fråga som kommer tillbaka med jämna mellanrum. Det som skiftar är barnen det gäller och ny föräldrageneration.
Många säger sig vilja barnens bästa ...! Men hur långt gäller det?
Själv famlar du mellan barn- och vuxenperspektiv men landar sedan i vuxenperspektivet. Det är inte barnens bästa men kan naturligtvis vara i någon situation.
Ur ett barnperspektiv är det bra för barnen (dessa små) att INTE behöva/tvingas vara på dagis 40 tim i veckan eller mer!
MEN om barnet har föräldrar som inte förmår se deras behov och leva upp till föräldraransvaret - ja då kan det vara bättre för barnet att vara med andra vuxna som förmår ta ansvar.
Du har en trevlig blogg med många tankar!

hapax sa...

@ Rudenius

Välkommen hit. Kul att du gillar min blogg.

Jag skulle inte vilja att min treåring var mer än 40 timmar i veckan på dagis. Lyckligtvis behövs inte det heller. Men jag föreställer mig att de föräldrar som har sina barn längre än så på dagis (cirka 7% av barnen, sägs det) drivs av nödvändigheten. Ingen vill ju annat än det bästa för sina barn. Då är det inte till så stor hjälp med tvångsåtgärder. Det är hjälp som behövs, inte tvång.

Själv gick jag inte alls på dagis när jag var barn. Men jag tror att mina barn har mer tid med sina föräldrar än vad jag hade. Normen för vad som är gott föräldraskap har förskjutits. Vi har högre krav på oss själva nu. Så vad vi behöver är nog inte mera krav, tänker jag.