lördag 30 maj 2009

Kyrkans rikedomar

Från Lunds Domkyrka har det stulits en kräkla av guld och elfenben och smaragder. Ironiskt nog är den ovärderliga biskopsstaven smyckad med bilder av S:t Laurentius, domkyrkans skyddshelgon. Laurentius led martyrdöden efter att han vägrat lämna ut kyrkans rikedomar till kejsaren. I stället delade han ut rikedomarna till de fattiga, och när kejsaren frågade efter värdeföremålen pekade Laurentius på de fattiga och sa: Där är kyrkans rikedomar.

Så stölden av kräklan kan få påminna oss om vad som är kyrkans sanna rikedom. Människorna. Inte guldet och elfenbenet och smaragderna. Må det gå hur som helst med den dyrbara kräklan. Och må varje människa som söker finna ett hem i kyrkan.

onsdag 27 maj 2009

Världens första lesbiska biskop?

Om man ska tro Ulf Ekman, så får Svenska kyrkan med Eva Brunne världens första lesbiska biskop. Kanske är det så. Till skillnad från Ekman tycker jag inte att detta i sig säger så mycket om Brunnes lämplighet som biskop. På sin höjd kan man dra slutsatsen att hon är en modig människa, eftersom hon måste förvänta sig en hel del påhopp med anledning av hennes val av livskamrat.

Ulf Ekman kastar en del sten själv när han säger att valet av Brunne är "djupt tragiskt för Svenska kyrkan" och att det säkert leder till "ett motdrag från himlen" med "en reningseld över oss alla". I kommentarerna till Ekmans blogg späs det på med referenser till Sodom och "den vanhelgande skändligheten". Som om det skulle vara så märkligt att biskop Brunne har en fru. Det har många biskopar haft före henne.

En lite intressantare bibelreferens hittar jag i en annan bloggkommentar, där Andreas H talar om att vara "oskicklig till äktenskap". Formuleringen syftar på Matteus 19:12, i 1917 års översättning. På grekiska står det eunouchoi, eunucker. När lärjungarna klagar över att förbudet mot skilsmässa gör det ofördelaktigt för en man att gifta sig (Matt 19:10), så pekar Jesus på alternativet att "göra sig till eunuck för himmelrikets skull" (Matt 19:12).

Det är oklart vad Jesus menar. I fornkyrkan var det tillräckligt många som tog uttalandet strikt bokstavligt, däribland Origenes, för att kyrkomötet i Nicea skulle ha anledning att ta avstånd från den tolkningen. Enligt beslut i Nicea år 325 får män som kastrerat sig själva inte vigas till präster. Sedan dess har Matt 19:12 oftast tagits som en utsaga om självvalt celibat (vilket satt spår i våra översättningar). Men det är en tolkning som domesticerar jesusordet. Anstöten i att Jesus rekommenderar (de manliga) lärjungarna att göra sig själva till eunucker, försvinner då.

Eunuckerna var antikens transpersoner, föraktade av både judar och greker och romare. Som Jesus påpekar kunde man födas till eunuck eller göras till eunuck. Kastrerade män var oftast slavar. De sågs varken som män eller som kvinnor, utan som något obestämbart däremellan. Självklart kunde de inte ingå äktenskap. Men de sågs inte som asexuella. Tvärtom var schablonen om eunucker att de var liderliga och sexuellt avvikande. Eftersom de inte är några riktiga män, anses de sakna manlig självkontroll och manlig heder. Ett stående tema i berättelser om eunucker är att man måste se upp med dem, för man vet aldrig vilka perversiteter de är kapabla till. De kan tänkas vilja ha sex med både kvinnor och män, på alla möjliga sätt.

Trots detta förakt för eunucker fanns det män som kastrerade sig själva. I vissa orientaliska gudinnekulter bestod prästerskapet av självkastrerade män. Dessa prästeunucker sågs med särskilt förakt av det grekisk-romerska majoritetssamhället. Män som frivilligt och oåterkalleligen avsäger sig sin manlighet, måste vara djupt dekadenta.

Så när Jesus säger till sina lärjungar att de kan göra sig själva till eunucker om det inte passar att gifta sig, är detta något djupt anstötligt som går på tvärs med etablerade normer om manlighet och heder. Jag är inte säker på vad han menade. Men eunuck-utsagan borde vara ett memento vid tolkningen av det Jesus säger om äktenskap och skilsmässa i Matt 19:3-9. Jesus kan inte friktionslöst läsas som en förespråkare för heteronormativitet och traditionella könsroller och familjeideal. En lärjunge kan för himmelrikets skull välja en könsidentitet som majoriteten föraktar och har fördomar om.

Nu kom jag en bra bit ifrån Eva Brunne och Ulf Ekman. Men kanske ändå inte. Den som vill vara en Jesu lärjunge får pröva sig själv när det gäller familjebildning och könsidentitet. Men inte kasta sten på andra. Det är inte omgivningens fördomar som avgör hur en lärjunge bäst tjänar Guds rike.

torsdag 21 maj 2009

Tappat brösten?

Igår meddelade fyraåringen att hans dagisfröken tappat brösten.
- Tappat brösten??
- Ja. Och sedan pratade hon ett annat språk. Så här.
Varpå han härmar med hesa kraxningar.
- Jaha, hade hon tappat rösten?
- Nej! Hon hade tappat brösten!
Och så var den saken färdigdiskuterad.

Senare på kvällen tittar fyraåringen storögt på när mamma tvättar sig över tvättstället.
- Mamma, säger han oroligt. Du kanske tappar dem du också!

måndag 18 maj 2009

Dagens citat

Ur ett flygblad från Sveriges Nationella Demokratiska Parti:
"EU-läkare som inte få (sic) testas i svenska språket är en fara för svenska patienter."

Borde det inte vara ett minimikrav på nationalistiska pamfletter att man skriver korrekt svenska åtminstone i samma mening som man klagar över invandrares dåliga svenska??

söndag 3 maj 2009

Vad dör vi av?

De här siffrorna är googlade utan större källkritik, men stämmer troligen på ett ungefär.

Malaria: 1 miljon döda per år.
Tuberkolos: 1,6 miljoner döda per år.
Aids: 3 miljoner döda per år.
Lunginflammation: 1,8 miljoner småbarn (0-5 år) döda per år.
Diarrésjukdomar: 1,6 miljoner småbarn döda per år.
"Välfärdssjukdomar" (relaterade till rökning, dålig kost, brist på motion): 38 miljoner döda per år.
Den s k svininfluensan: 19 döda hittills i år.