fredag 26 september 2008

Bibelargumenten, del 1 -- Skapelseordningen

Efter femtio år känns det lite som att slå in öppna dörrar att ge argument för att kvinnor ska vara präster. Men eftersom man fortfarande kan få höra att Bibeln är mot kvinnliga präster, vill jag passa på att hävda motsatsen. Bibeln kan minst lika gärna läsas som att den är för kvinnor som präster.

I en serie på tre inlägg tänker jag presentera bibelargumenten för kvinnor som präster, så som jag ser det. Egentligen står det förstås inget alls i Bibeln om kristna präster, vare sig kvinnliga eller manliga. Man får argumentera utifrån vad det mer allmänt står om kvinnor och män. Tre grupper av bibelargument brukar användas mot prästvigning av kvinnor: Skapelseordningen, Jesu lärjungar, samt Paulusbreven. Jag grupperar argumenten för kvinnliga präster på samma sätt. Här först något om skapelse-ordningen.

Skapelseargumentet mot kvinnor som präster går ut på att män och kvinnor är skapade ojämlika, med olika uppgifter. Kvinnan ska underordna sig mannen, och mannen ska ha ledaransvaret. Många skulle hävda att kvinnor ändå kan ha alla tänkbara ledarpositioner i samhället och i kyrkan. Men de ska inte vara präster.

Skapelseargumentet för kvinnor som präster hävdar tvärtom att mannen och kvinnan skapades jämlika. I Bibelns första kapitel, när människorna nämns för första gången, sägs det att både mannen och kvinnan är Guds avbild. De får precis samma uppdrag, att härska över Guds värld och att vara fruktsamma och uppfylla jorden. Ingen åtskillnad görs. Det är först efter syndafallet som kvinnan får som konsekvens att mannen ska råda över henne. Kvinnans underordning är en syndafallsordning, inte en skapelseordning. Patriarkatet har vi fått för våra synder. Och i likhet med syndafallets övriga konsekvenser -- smärtsamt att föda barn, mödosamt att bruka jorden -- ska vi sträva efter att lindra dessa plågor. Smärtlindring, jordbruksmaskiner och jämlikhet är goda mänskliga framsteg.

Eftersom kvinnor och män är skapade jämlika finns det ingen anledning för kyrkorna att upprätthålla ojämlika ordningar. Tvärtom. Att utesluta kvinnor från prästämbetet är en syndafallsordning, som fördunklar att kvinnor och män är precis lika mycket skapade till Guds avbild och står precis lika nära Gud. När kvinnor och män tjänar tillsammans som präster kommer Bibelns skapelseordning tydligare till uttryck.

2 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Man tar alltid en poäng genom att beskriva motståndarens ståndpunkt och ta avstånd från den. Gud skapade dem till man och kvinna, olika men inte ojämlika.

En definitionsfråga, som så mycket annat som skapar konflikter.

Sedan tycker jag inte att man ska mäta Gud med människors måttstock. Gud avgör vad som är gott och ont. Gud prövar människan.

Bibeln är Guds ord. Det är inte fritt att tolka Biblen hur som helst. Man ska alltid söka Guds mening med det skrivna ordet. Och man ska översätta rätt, och inte skapa en egen grundtext som man översätter från.

Genom syndafallet fick människan förmågan att skilja mellan gott och ont. Men människan är inte ofelbar, och förväxlar ofta gott och ont. Det kan vi se att kyrkan många gånger har gjort i dete förgångna. Men nutidens 30-åringar är inte den första ofelbara generationen. Någon sådan har ännu inte fötts.

Hur kommer framtiden att ställa sig till det som dagens 30-åringar uppfattar som självklart? När man själv blir äldre ser man hur tidsbundna de påstådda "sanningarna" är.

hapax sa...

@ lars

Olik behöver förstås inte betyda ojämlik. Men när just skapelseordningen används som argument mot kvinnor som präster, brukar det hänga ihop med att man ser den patriarkala ordningen som skapelsegiven. D v s att mannen ska ha auktoritet över kvinnan och kvinnan ska underordna sig mannen. En sådan ordning är per definition ojämlik.

Kanske finns det andra argument utifrån skapelseordningen som mer handlar om olikhet än ojämlikhet. Men jag har inte ambitionen här att göra fullständig rättvisa åt argumenten mot kvinnliga präster. Det får andra sköta. Jag vill lägga fram argumenten _för_ kvinnor som präster.