tisdag 23 september 2008

Varning för bloggare

Den bloggande diakonen kyrksyster har fått en varning av domkapitlet för att ha baktalat kollegor på sin blogg. Det kan väl vara en påminnelse för alla oss andra som bloggar att vara försiktiga med vad vi skriver.

Principen jag försöker komma ihåg är att aldrig skriva något på internet som jag inte skulle kunna tänka mig att skriva i tidningen. Man får ju räkna med att allt man publicerar på internet, även som kommentarer på andras bloggar och forum, kan ligga kvar för evärderlig tid, och att det dessutom är sökbart. Vem som helst kan läsa det. Även om man skriver anonymt eller halvanonymt kan folk känna igen sig. Och en pseudonym kan bli avslöjad i ett senare skede, och då är allt som tidigare skrivits under det namnet inte längre anonymt.

Och har man ett jobb med sekretess eller tystnadsplikt ska man förstås vara extra försiktig. Även om man ändrar på detaljer eller fabulerar fritt, och även om man menar att "bloggskrivande är en speciell genre där verklighet och fiktion blandas", så är det illa nog om läsare kan få intrycket att sekretessen bryts. Då underminerar man förtroendet för hela sin yrkeskår. Oftast är det inte riktigt värt det.

6 kommentarer:

Frureligös sa...

Var ska man skriva dårå? Församlingsbladet är inte speciellt publikfriande och så kommer det ut synnerligen sporadiskt hos oss. Det skyller man på att distrubutörens anställda hatar kyrkan, jag tror snarare att de inte orkar cykla upp för alla branta backar med brackiga villor. Det finns också vissa problem med kvalitén eftersom en viss kyrkvärd, en av den stora tysta majoriteten i kyrkorådet, absolut vill bidra med korsord och då menar jag rutor som ska flyllas i av läsarna, inte några uppbyggliga bibelord. Ingen utom korsorsdkonstruktörens fru har någon sin skickat in svar. Trots ett antal hundra högskolepoäng går jag bet på det varje gång. Till jul kanske arbetslaget anonymt kan ge en julgåva, SAOL, till den gode mannen. Efter trettiofem år i den goda organisationens tjänst har jag lärt mig att man kan vara väldigt otrevlig på ett snällt sätt och att man alltid kan hänvisa till den gudomliga nåden. Om, och jag skriver om eftersom jag hellre skulle blogga på aftobladets förstasida, jag skulle beskriva mina arbetsvillkor och arbets-tja-får-väl-skriva-kamrater skulle nog servern där min blogg huserar sprängas. Jag tycker att kyrksyster är så mild att hon nästan borde helgonförklaras. Det man skulle kunna anmäla är väl snarare vissa av domkapitlens protokoll eller varför inte en direktblogg från deras sammanträden där de vaskar ut syndabockarna från de vanliga fåren. Kyrksysterns svampsoppor är väl ofarliga? Det kan väl inte vara så att någon spindeltofsskivling gömt sig bland trattkantarellerna och att hon planerar att bjuda de trogna arbetarna i vår Herres tjäns på middag, nej så kan det inte vara för jag tror inte att domkapitlet kan så många svampsorter även om mögle också är en sorts svamp!

Guds frid och resten från mig!

Lars Flemström sa...

Har själv ett uppdrag, där jag inte får avslöja sådana detaljer, som Kyrksyster har skrivit på sin blogg. Men det är olika sekretess-regler. Däför anser jag inte att Kyrksyster ska klandras, utan snarare berömmas. Det handlar om att kyrkan måste ha modet att avslöja otrevliga attityder bland kommunala tjänstemän. Det kan förstås "skada Svenska kyrkans relaltioner med kommunen". Är aktionen mot Kyrksyster resultat av att samma politiker styr kyrkan och kommunen?

hapax sa...

@ frureligös och lars

Jag har inte sett de här inläggen på kyrksysters blogg som det handlar om, så jag kan inte ha någon åsikt om kritiken mot henne. Mina synpunkter var mer generellt menade. Men var det alltså egentligen inte sekretessbrott det gällde?

Lars Flemström sa...

Nej, hon hade inte brutit mot någon tystnadsplikt. Jag anser det vara ett flagrant exempel på det kvinnoförtryck som förekommer i politiskt korrekta kretsar, under täckmanteln att om man bara är för kvinnliga präster och homoäktenskap så kan man inte vara en förtryckare.

Frågan om vem som är förtryckare, eller ej, kan inte besvaras så svart eller vitt, som jag tycker du gör i t ex inlägget om 50-årsjulileum.

På mion blogg har jag skrivit att det verkar vara lättare för kyrkopolitiker, som inte repsekterar den dubbla ansvarslinjen, att utkämpa maktkamper mot kvinnliga kyrkoherdar än manliga.

Och de kvinnor (och män) som råkar mest illa ut, är förstås de som står upp för kyrkans traditionella tro - eller som i fallet med Kyrksyster ställer upp för någon som tillhör de utslagna i samhället.

Lars Flemström sa...

Länk till Kyrksysters blogg med det kontroversiella inlägget finns på min blogg. Läs även kommentarer. Någon utgår från att Kyrksyster har representerat kyrkan under ett möte om sociala problem, och inte borde avslöja vad de anda mötesdeltagarna sa. Men Svk är idag ingen myndighet, varför det är ett mycket konstigt krav på lojalitet.

Biskopen i Linköping borde inte få gömma sig med att han är politiskt korrekt i jämställdhets- och homofrågorna. Tvärtom kan man ju misstänka att det är en fernissa, som döljer förtryck av ärligt troende kristna. Varför ska Svk stå på de profana makthavarnas sida? Biskopen borde rädda ansiktet på sig själv, genom att försvara Kyrksyster.

Jag håller kanske själv inte med Kyrksyster i allt hon skrivit på sin blogg. Men här har hennes meningsmotståndare plockat ihop småsaker, som var för sig inte borde ge anledning till något disciplinärende, och menat att allt tillsammans (och särskilt detta) skulle vara uppsägningsgrundande.

Det är ett rättsövergrepp mot Kyrksyster, ett angrepp på hennes yttrandefrihet, och tydligen ett försök att göra Svk till megafon för det profana samhällets värderingar! "Nu ska vi vara snälla mot alla, exempelvis kvinnor, invandrare och homosexuella, men inte mot dem som behöver sociala insatser."

hapax sa...

@ lars

Jag följde din länk till kyrksysters inlägg. Var det inte mer än så? Lite onödigt att hänga ut personer som möjligen är identifierbara, hon hade kunnat få fram samma poäng ändå, men skäl för varning eller uppsägning ser det inte ut som.

Nå, jag vet ju inte vad det ytterligare kan finnas för omständigheter. Men jag hade nog trott att det skulle varit lite grövre bloggskvaller än så.