tisdag 19 augusti 2008

Vilken tydlighet vill vi ha?

Det är närmast en klyscha att säga att Svenska kyrkan är otydlig. Många kan nicka instämmande när Svenska kyrkans otydlighet kommer på tal. Många önskar sig en tydligare kyrka. Men ofta preciseras det inte vad som menas med en tydlig kyrka. Så för att i någon mån tydliggöra denna otydlighet ska jag här föreslå ett antal olika synonymer till "tydlig".

1) Entydig. En entydig kyrka är tydlig med vad den står för i olika frågor. Medlemmarna känner till kyrkans ställningstaganden och är lojala med dem. Entydighet kan uppnås genom likriktning eller genom att alla underordnar sig en stark ledare. Eller genom att det finns en hierarkisk och auktoritär struktur där besluten tas i toppen och är bindande för hela kyrkan.

2) Profilerad. En profilerad kyrka utgör en tydlig kontrast till sin omgivning. Man betonar det som är särskiljande i relation till kultur och samhälle och till andra kyrkor. Profilering kan uppnås genom drastiska ställningstaganden i kontroversiella frågor, genom inskärpande av normer och regler som gäller för kyrkans medlemmar, eller genom att man flitigt använder vissa nyckelord eller uttryckssätt.

3) Renlärig. En renlärig kyrka är tydlig med sin konfessionella identitet. Läran står i centrum och ska föras vidare i oförändrat skick. Renlärigheten uppnås enklast genom att man odlar en idealbild av kyrkans guldålder och motarbetar nya uttryckssätt.

4) Frimodig. En frimodig kyrka är tydlig i sin kommunikation. Man lindar inte in saker utan säger vad man tänker, oavsett hur andra kan tänkas reagera på det. Frimodigheten uppnås genom att man betonar hur mycket som står på spel, antingen vad gäller människors eviga väl eller någon samhällelig utmaning som kräver starkt engagemang för rättvisa och människovärde.

5) Fokuserad. En fokuserad kyrka har ett tydligt centrum för sin verksamhet. Allt annat ska relateras till centrum och ge uttryck för det centrala i tron. Fokusering uppnås genom att man envist tjatar om vad som är centrum och gör tydliga prioriteringar mellan viktigt och mindre viktigt.

Inga kommentarer: