lördag 23 augusti 2008

Vad pekar fingret på?

I mitt gamla liv tänkte jag mig att fingret här till vänster pekar på knappen man ska trycka på om man vill ha grönt ljus för att gå över gatan. Nu har jag förstått att detta var en funktionellt ateistisk tanke. Rå materialism. För enligt tillverkaren av den här mackapären pekar fingret på att Jesus är den enda vägen till Gud. Plötsligt öppnar sig nya tolkningshorisonter. Vardagliga symboler rymmer en djupare mening. Men vilken mening? Vems mening?

Jag kan inte se att fingret pekar just på Gud eller Jesus. Om fingret hade pekat på en triangel och gestalten under hade burit en törnekrona, då hade jag köpt tillverkarens tolkning. Jesus leder till Gud. Men nu pekar fingret på en cirkel. Tecknet för fullmåne. Det får mig att associera till en annan religiös tankevärld. För det finns en buddhistisk liknelse som lyder ungefär så här:
Läran är som ett finger som pekar på månen.
Se inte på fingret. Lyft blicken och se på månen.
Den här liknelsen är för bra för att få förbli bara buddhistisk. Samma sak skulle lika gärna kunna sägas om den kristna läran. Den är inget självändamål. Den är ett finger som pekar på Gud. Så blir cirkeln ändå en triangel på sätt och vis. Och tillverkarens evangelikala budskap transformeras till ett mera liberalt. Stirra inte på läran eller teologin. Lyft blicken och se på Gud.

2 kommentarer:

SusIE sa...

När min dotter läste språkteknologi i Lund så läste hon bl.a. en kurs om hur man gör maskiner användarvänliga. Det fanns tydligen olika system för att en maskin - dator, fjärrkontroll eller vad det nu vara må - skall göras lätt för användaren att hantera.

Den här "trafikljusgubbe-lådan" användes i kursen som ett exempel på ett system som kallades "Förlåtande".
Ett förlåtande system: "det gör inget om du missar pricken, för hela plattan är tryckbar"..
Så det brukade jag tänka på vid övergångsställena; att jag är förlåten - och så brukade jag trycka lite varstans på plattan utom på pricken.

Jag vet inte tror jag gillade det där med förlåtelsen var gång man skulle passera en gata. Känns mindre lagisk än ett finger som pekar ut den rätta vägen.
/Sus

hapax sa...

Susie: Det var ju ett mycket bättre hemligt budskap än det som tillverkarna avsett! Jag ska nog också börja trycka utanför knappen...