lördag 3 januari 2009

Våldsspiral utan slut

Det är mycket jag inte förstår med våldsspiralen i Gaza. Som vad Hamas och Israels regering tror att de kan åstadkomma med bomber och raketer. Om Palestina-konflikten hade gått att lösa med vapenmakt så hade den varit löst för länge sedan. Våld och vedergällning har prövats förr, om man säger så. Så vad gör man om det inte funkar? Mer av samma, verkar vara det enda möjliga svaret.

Och nu har israeliska plan släppt ner flygblad där invånarna i Gaza uppmanas att lämna sina hem. En och en halv miljon människor på en liten landremsa med stängda gränser. Vart ska de ta vägen? Hur är det tänkt? Vill man bara skapa mera kaos och panik? Och konflikterna kring Gaza har sin grund i att de flesta invånarna där är flyktingar eller ättlingar till flyktingar. Att de drivs på flykt igen är kanske logiskt inom den här konfliktens tragiska dynamik. Men det kommer inte att lösa någonting.

1 kommentar:

Cecilia N sa...

Man borde inte låta någondera sidan ha så mycket som en pennkniv.

Men hur kommer vi dit?