lördag 10 januari 2009

Vad är Jesus mot?

Domprost Åke Bonnier har sett sig tvungen att hoppa av ledningsgruppen för den ekumeniska Jesusmanifestationen. Officiellt är manifestationens syfte bara positivt, att vara för Jesus. Men som jag skrivit om tidigare, har det också funnits andra agendor.

Kritiken mot Bonnier har främst handlat om tre saker. Hans stöd för konstutställningen Uppenbar(a)t, hans stöd för HBT-rörelsen och samkönade äktenskap, samt hans hållning att även andra religioner kan rymma sanningar om Gud. I en kommentar på sin blogg bekräftar Bonnier att Stanley Sjöberg skrivit till honom att drivkraften bakom Jesusmanifestationen var att "manifestera Jesus gentemot utställningen Uppenbar(a)t och bildvisningen Ecce Homo samt att frondera mot muslimerna".

Säkert är det många som är uppriktigt besvikna över att Bonnier lämnat ledningsgruppen. Men tillräckligt många har tillräckligt starkt drivit att Bonnier ska bort. Därmed är det svårt att undgå slusatsen att Jesusmanifestationen nu i praktiken också är en manifestation mot dekadent konst, homosexuella och muslimer. Min tröst i sammanhanget är att Jesusmanifestationen i och med dessa ställningstaganden också är mot Svenska kyrkan.

Alla manifestationer för något riktar sig förstås samtidigt mot något annat. Det är ofrånkomligt. Men att vara för Jesus skulle kunna ge helt andra konsekvenser än de som dras av Stanley Sjöberg och Jesusmanifestationen. Att vara för Jesus skulle kunna betyda att vara mot våld och vapenmakt, mot exploatering och förtryck av andra människor, mot rädsla och uppgivenhet, och mot att stämpla andra människor som syndare för att de inte är som vi. Till exempel.

De som är kvar i ledningsgruppen har nu möjlighet att förtydliga vad Jesusmanifestationen står för. Jag hoppas de gör något bra av den möjligheten.

9 kommentarer:

AT sa...

Intressant är att Sjöberg i ett försök till renomésnyltning skrev att han ville ha Desmond Tutu eller Tony Blair (två kända kristna liberler) som huvudtalare på manifestationen, samtidigt som han sa att den vände sig mot Ecce Homo. Med tanke på vad Tutu sagt om homosexuella och kyrkans behandling av dem så skulle det varit mycket intressant att betrakta Sjöberg medan hans drömtalare predikade om Ecce Homo...

Maja sa...

Sådana som Stanley Sjöberg och liknande är en sak, men ledningen för Dagen och andra som står bakom Jesusmanifestationen måste lägga korten på bordet. De har hamnat i en väldigt obehaglig situation som de måste hantera på allvar. Vad vill man ha ut av det här? Ska man i praktiken sälla sig till Världen Idag och Stanley Sjöberg?

Det är bra att det som hänt har hänt. Nu måste den vettiga sidan av kristenheten i Sverige bestämma var de står ekumeniskt gentemot SvK.

Lars Flemström sa...

Manifestationen är naturligtvis inte en manifestation mot Svenska kyrkan. Åke Bonnier har skymfat alla oss medlemmar i Svenska kyrkan med en traditionell kristen tro. Han ska inte representera Svenska kyrkan.

Det är naturligtvis inte heller en manifestation mot homosexuella och muslimer. Snarare en manifestation mot islams förnekan de av Jesus som Guds son. Jag kan inte se någon koppling alls mellan att vara homosexuell och att avbilda Jesus med Musse Pigg-ansikte. Det är en väldigt sterotyp syn på homosexuella.

hapax sa...

@ Lars Flemström

Var fick du Musse Pigg ifrån? Jag kan inte heller komma på någon koppling mellan Musse Pigg och homosexuella, hur jag än försöker.

Kopplingen jag gör till homosexuella är dels att Åke Bonnier i det här sammanhanget blivit kritiserad för sina ställningstaganden för homosexuella, dels att Stanley Sjöberg uttryckligen nämner Ecce Homo som något som Jesusmanifestationen riktar sig emot.

Fru Zophie Klon sa...

Sedan när blev Blair liberal i sin kristenhet. Vad jag vet har han koverterat till katolicismen efter det att han avgick som premiärminister. Den katolska kyrkan kan inte med bästa vilja i världen kallas liberal och medlemmarna förväntas lydigt följa påven bullor. Vem bryr sig egentligen om Stanley Sjöberg, utom han själv och hans frisör? Det är ett friskhetstecken att Bonnier lämnar denna sk ekumeniska samling av evangelikala USA-inspirerade gruppering, den moraliska majoritetens lightvariant, eller om är det zero-variant nu. Dessutom kan Bonnier av taktiska skäl knappast sitta i en dylik rörelses styrelse samtidigt som han, Bonnier, kandiderar till att bli biskop i Stockholms stift.

Kefas-JDFK sa...

Åke Bonnier är ju en som varken följer Jesus, tror på Jesus eller har Jesus som förebild. Som frågan är ju egentligen: Passar en sådan person in i en kristen manifestation?

Sen lägger du allt för mycket in. Handlar ju inte om att vara mot muslimer, mot bögar eller mot konst. Då har du missuppfattat hela poänget med Jesu manifestationen. Och du känner frikyrkan tillräcklig bra till att veta va det handlar om.

Guds frid

hapax sa...

@ Kefas-JDFK

Jag tror dig på ditt ord när du säger att du tror på Jesus, även om vi har lite olika teologi. Det finns ingen anledning att underkänna Åke Bonnier som Jesus-troende för att han har annan teologi än du. Kritisera gärna hans teologi om du vill. Men det är oförskämt att säga så om hans tro som du gör.

Jag hoppas som sagt att de flesta inblandade inte gör de här kopplingarna mellan att manifestera Jesus och att vara emot muslimer, homosexuella och vissa konstnärliga uttryck. Men det är inte jag som hittat på kopplingen. Det är Stanley Sjöberg som kopplar ihop dessa saker, och en del andra som i debattartiklar uttalat kritik mot Åke Bonniers medverkan i Jesusmanifestationen.

Kefas-JDFK sa...

Det är ju klart att det blir spänningar. Den kristna, den som bekänner Jesus som Herre- står ju alltid i kontrast till världen. Så en sådan stor manifestation var det finns kristna från alla olika sammanhang, så klart det kommer att uppstå konflikter mellan de som försöker vandra på den smala vägen, och de som försöker älska efter världens sätt och vis.
NÄR det är sagt så tycker jag Stanley Sjöberg borde uttrycka sig mer försiktigt, han har själv blivit mycket influerad av neopost liberalismen.

hapax sa...

@ Daniel

Nu har jag flyttat din kommentar här till ett nytt blogginlägg, så blir det bättre ordning på bloggen.