måndag 26 januari 2009

What if...

Tänk om Ted Haggard hade fått leva i ett sammanhang där det viktigaste kriteriet på en god kärleksrelation var kärlek, och inte partnerns anatomi. Då hade han sluppit bygga upp en livslögn som deformerade honom själv och skadade hans familj, och som drev honom att kampanja mot homosexuella för att bekämpa sina egna demoner.

Kan våra kyrkor vara sådana miljöer, där kärleksrelationer får handla om kärlek och relation och inte om kompatibla fortplantningsorgan? Där man inte behöver leva en lögn för att leva upp till omgivningens förväntningar? Det måste vara möjligt. För, hur var det nu, störst är kärleken. Inte fortplantnings-organen.

4 kommentarer:

Maja sa...

Det är sorgligt så jag inte finner ord hur sorgligt det är att Dagen lägger tonvikten vid att han var i homosexuella relationer. Inte att han stod i maktställning gentemot en prostituerad, och som pastor gentemot en yngre församlingsmedlem, utan att relationerna var homosexuella. Var finns omsorgen? Könsfrågan skymmer totalt sikten för en del människor.

adamD sa...

Fast om vi vill ärva Guds rike ska vi ju avhålla oss från homsexualitet lär oss Gud i sitt ord.

Anonym sa...

Visst adamD, Bibeln handlar om homosexualitet, du har fattat hela poängen.

hapax sa...

@ adamD

Jag antar att du syftar på 1 Kor 6:9. Ordet "homosexualitet" i den versen är varken Guds ord eller Paulus ord, utan ett ord valt av en del sentida bibelöversättare.

Det kan vara intressant att jämföra med lite äldre översättningar, från en tid innan homosexualiteten som sexuell läggning var uppfunnen. Åkesson (1889) skriver "självbefläckare och manbolare" (det är två olika ord som av en del slås ihop till "homosexuella"). Karl XII:s bibel (1703) har "veklingar och drängaskändare". Karl XII tycker jag är den hittills bästa översättningen av de här båda orden.