fredag 26 december 2008

Påven och Jesus om transpersoner

Det har rått en viss förvirring om vad påven egentligen sa om homosexuella och transpersoner i sitt jultal till kardinalerna. Nu finns talet publicerat på engelska, så den som vill kan kolla upp saken själv (hela talet finns här, det relevanta stycket här). Kontentan av det hela är att påven menar att människan är skapad till man och kvinna, och att alla försök att ändra på den ordningen är uppror mot Gud. Läsaren får själv fylla i vad han kan mena mellan raderna. Några av raderna lyder så här:

It is not outdated metaphysics when the Church speaks of the nature of the human being as man and woman, and asks that this natural order be respected.This has to do with faith in the Creator and listening to the language of creation, which, if disregarded, would be man’s self-destruction and therefore a destruction of God’s work itself. That which has come to be expressed and understood with the term "gender" effectively results in man’s self-emancipation from Creation (nature) and from the Creator.Detta kan man jämföra med vad Jesus sa om sin tids transpersoner:

Det finns sådana som är eunucker av födseln och sådana som av människor har gjorts till eunucker och sådana som själva gjort sig till eunucker för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta. (Matt 19:12)Eunuckerna var antikens transpersoner, ett föraktat tredje kön av män som inte var riktiga män. Dessa tar Jesus som en förebild för lärjungarna. Jesus är alltså dels medveten om att det inte finns någon absolut könsdikotomi i naturen och skapelsen. Det finns de som faller mellan kategorierna man och kvinna. Och dels fördömer han inte dessa personer som avvikare, utan framhåller att det i deras erfarenhet finns något att ta till sig och lära sig av. På det hela taget framstår Jesus som modernare än sin sentida ställföreträdare i Rom när det gäller både genusfrågor och medkänsla.

1 kommentar:

David sa...

Tror inte de va så han mena men iaf...