lördag 24 januari 2009

Lite tips till SSPX och Uppdrag Granskning

Generöst delar jag med mig av goda råd till både höger och vänster. Först till höger.

Kära avlägsna bröder och systrar i SSPX, när ni dementerar vad som sagts i TV måste dementierna vara tydliga och uppriktiga, annars är det bättre att låta bli. Lama dementier motverkar sitt syfte. Biskop Williamson gjorde mycket tydliga förintelse-förnekande uttalanden i TV-intervjun, men det framgick inte i reportaget hur stort stöd han hade inom SSPX för sina uttalanden. Den frågan besvaras av SSPX företrädare själva. Biskop Fellay klargör att Williamson är "personally responsible for his own private opinions". Dessa åsikter gör Fellay ingen värdering av. Däremot säger han att det är "shameful" av SVT att utnyttja en intervju till att ta upp dessa frågor. Fellays officiella uttalande är alltså att det är skamligt att ställa frågan, men inte skamligt av Williamson att besvara den som han gör.

Även Paul Morgan gör ett officiellt uttalande för SSPX. Där tar han avstånd från rasism och antisemitism, men tar sedan udden av dessa avståndstaganden genom att ursäkta de uttalanden som SSPX företrädare gjorde i SVT. Rimligen måste det vara Williamsons förintelseförnekande som kommenteras så här: "Man kan emellertid inte kalla det antisemitiskt att be för deras [judarnas] omvändelse till den sanna tron, att studera deras senare och tragiska historia, eller att ifrågasätta vissa av deras politiska avsikter." Enligt SSPX är det alltså inte antisemitiskt att påstå att judarna har politiska avsikter med att ljuga om förintelsen och gaskamrarna. Det är mycket klargörande, men kanske inte i den riktning som var avsedd.

Morgan försvarar också de rasistiska uttalandena av rörelsens grundare biskop Lefebvre ("Varje år tar vi emot 500 000 muslimer i Frankrike. Ni kommer att få se vad som händer i moskéerna när en av dem säger 'Döda alla kristna'. När de dödar kristna kommer de till himlen och de tar själen från den de dödat med sig. Varför skulle de då inte?") och den svenske högerextremisten Jonas de Geer ("Jag skäms över mina landsmän som är likgiltiga över att deras söner hunsas och deras döttrar skändas av invandrargäng på våra gator, i våra skolor. Jag skäms över mina folkfränder som kantar gatorna och står och jublar när homofilerna håller sin årliga triumfmarsch genom huvudstaden."). Så här skriver Morgan: "Vissa privatpersoners oro för exempelvis massinvandringens följder i olika delar av världen kan inte på något sätt kallas 'rasistisk' eller 'främlingsfientlig'."

SSPX säger sig alltså ta avstånd från rasism och antisemitism, men gör inte minsta ansats att ta avstånd från de rasistiska och antisemitiska uttalanden som deras företrädare gjorde i Uppdrag Gransknings reportage. Tvärtom legitimeras dessa uttalanden som acceptabla privata åsikter, som inte ska ses som rasistiska eller antisemitiska. Därmed bekräftar SSPX bilden av sig själva som ett sammanhang där högerextremistiska åsikter accepteras.

Och så några råd till vänster, till Uppdrag Granskning.

Det var intressant att få höra lite mer om SSPX och deras kopplingar till högerextremism. Men SSPX är ett marginal-fenomen i Sverige och i sig ganska harmlöst. Kopplingen till Svenska kyrkan var svag, minst sagt. Däremot missade Uppdrag Granskning helt att SSPX kan vara på väg att återförenas med Rom. Det kunde varit mera relevant med ett grävande reportage om i vilken mån SSPX och deras högerextrema tendenser har stöd inom den etablerade katolska kyrkan i Sverige. I stället tog Uppdrag Granskning bara biskop Arborelius ord på att den katolska kyrkan inte har något med SSPX att göra.

Ännu mer intressant vore att få se ett reportage om de eventuella kopplingarna mellan kristet och högerextremt homomotstånd. Där finns nog en del att gräva i.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Skulle dina "analyser" vara djupa eller? SSPX slingrar sig intet, de skriver rakt ut om vad de anser om det inträffade, och de bryr sig nog inte om din politiskt korrekta översättning.

De säger inte något om hur privatpersoners åsikter ska tolkas (du skrev: "acceptabla privata åsikter, som inte ska ses som rasistiska eller antisemitiska."), de kommenterar det inte överhuvudtaget eftersom det ligger helt utom deras intresse.

Men det var väl bra att du översatte deras pressmeddelande till politiskt korrekt nyspråk så att de som såg det propagandistiska programmet kan förstå deras svar på _rätt_ sätt.

hapax sa...

@ Anonym

Bortsett från värdeomdömena verkar det som att du delar min analys. SSPX framstår i sina svar som fullständigt ointresserade av sina företrädares offentliga rasistiska uttalanden. Det är just därför som SSPX bemötanden inte fungerar i den svenska offentligheten.

Men det kan förstås tänkas att målgruppen inte är svenskar i allmänhet, utan de konservativa katoliker som SSPX vänder sig till. Då kan det kanske vara helt tonsäkert formulerat.

Anonym sa...

Hej!
om du kollar in http://dantesnyheter.kristkonung.se/#home

så kan du se att SSPX har en hel del vänner i Katolska kyrkan i Sverige.

För övrigt tycker jag att uppdrag granskning gick oförtjänt hårt åt Biskop Arborelius.

hapax sa...

@ Anonym 2

(jag antar att du är en annan anonym än den första)

Tack för länk.

Hur menar du att Uppdrag Granskning gick hårt åt Arborelius? Jag minns inget sådant, men mitt minne är ibland dimmigt.