söndag 22 juni 2008

Saligare att giva offentligt eller i det fördolda?

Etikprofessorn Peter Singer menar att Jesus hade fel. Allmosor ska inte ges i det fördolda. Om vi skyltar med vår givmildhet ökar chansen att andra tar efter det vi gör, och blir generösa de också. Därmed gör vår gåva större nytta än om den varit hemlig och anonym.

Kanske har Peter Singer en poäng i detta. Samtidigt tänker jag mig att han utgår från ett annat samhälle än det svenska. I ett högskattesystem är de privata donationerna inte lika betydelsefulla. Höga skatter och generell välfärd jämnar ut levnadsstandarden mycket mer än vad aldrig så generösa donationer kan göra t ex i USA. Och jag har svårt att tro att Bill Gates & co sammanlagt kommer upp i 1% av BNP i internationellt bistånd. Så i Sverige kan det vara ännu viktigare att värna skattemoralen än det frivilliga givandet. Kanske kan vi lyda både Singer och Jesus genom att skylta med vår skattsedel och ge kollekten i det fördolda.

Men visst är det uppfriskande att få reflektera över bibeltrohet och kristen etik utan att det måste handla om sexualitet eller fortplantning. Jag ska försöka fortsätta med det här på min blogg.

2 kommentarer:

z999 sa...

Peter Singer? Han är väl mest känd för att han tyckte att man skulle kunna använda handikappade istället för djur vid tester av mediciner?

Angående att vara givmild offentligt, vad det egentligen handlar om är att bibeln inte förspråkar att man köper sig en fin människosyn i andras ögon. Det är ok att vara givmild offentligt, men låt andra få avgöra hur givmild du är. Exempel på motsatsen är när politiker skänker bort en procent av den gemensamma statskassan och köper ett rykte om att vara medmänskliga. Den gemensamma statskassan ägs av svenskarna varav väldigt många knappast är i närheten av politikernas löner, vilket är skälet till att jag anser att uhjälpen ska avskaffas och enbart handla om frivilliga insamlingar där det verkligen blir rika människor som skänker pengar. Som det är nu så blir det som att uhjälpen är att fattiga människor i rika länder skänker pengar till rika människor i fattiga länder.

hapax sa...

z999: Det är nog inte allt som sägs om Peter Singer som är alldeles ovinklat. Men det är sant att han är en provocerande tänkare. Det är därför han är intressant.

Men inte kan man väl säga att det är "politikerna" som ger bistånd? Majoriteten av väljarna har ju gett dem mandat att göra det. Biståndet har legat på ungefär samma nivå i decennier, så det är inget som kuppats igenom.