torsdag 12 juni 2008

Förstår inte problemet

Nu har Norge fått en könsneutral äktenskapslag, och Sverige kommer snart att följa efter. Många kristna är upprörda. Men jag förstår inte varför.

Dels har jag svårt att förstå vad som är problemet. En sådan här reform har bara vinnare, inga förlorare. Precis som min svenskhet inte hotas av att mina grannar talar persiska, kommer inte mitt heterosexuella äktenskap att skadas det minsta ifall mina andra grannar får kalla sitt partnerskap för ett äktenskap. En könsneutral äktenskapslag är inte på något sätt ett hot mot heterosexuella äktenskap. Ingen kommer att tvingas bli homosexuell mot sin vilja.

Och dels har jag svårt att förstå varför så många ser äktenskapet som en kristen profilfråga. Det hör ju knappast till det centrala i den kristna tron. I luthersk tradition betraktas äktenskapet som en världslig sak. Visserligen får präster och pastorer lov att viga sina kyrkors medlemmar. Men de gör det på statens uppdrag, inte på kyrkans. Äktenskapet är en god samhällelig ordning som kyrkan välsignar. Men äktenskapets utformning och regelverk förändras över tid, i takt med att samhället förändras.

I Bibeln finns ingen enhetlig och programmatisk äktenskapssyn. Det som finns är regler, förmaningar och tolkningar av de äktenskapsordningar som råder i de bibliska kulturerna. I stora delar av Gamla testamentet är patriarkal polygami den rådande ordningen. Bibeln stöder denna ordning med lagar och regleringar, och kan teologiskt använda polygamin för att framställa Gud som en man med två hustrur -- Israel och Juda.

I Nya testamentets tid är patriarkal monogami den vanliga äktenskapsmodellen. Även här bekräftar de bibliska författarna denna ordning (även om både Jesus och Paulus kan hävda att det är mera fördelaktigt att avstå från äktenskap). Mannen ska vara överordnad och älska sin hustru som Kristus älskar kyrkan. Och hustrun ska underordna sig sin man så som församlingen underordnar sig Kristus. En del kristna tolkar detta som att äktenskapet är sakramentalt till sin karaktär -- en gudomlig ordning som inte kan ändras. Men även relationen mellan slavar och slavägare förses med liknande tydning. Slavarna ska lyda sina herrar som de lyder Kristus, och slavägarna ska behandla slavarna väl eftersom de alla har samma herre i himlen. Det innebär förstås inte att slaveriet är ett sakrament, eller en teologiskt sanktionerad ordning som inte kan ändras. De kristna uppmanas helt enkelt att följa rådande samhällsordningar på ett kristet och exemplariskt sätt. Därmed inte sagt att samhällsordningen inte kan eller inte får förändras.

Numera välsignar kyrkan jämställda äktenskap, trots att det inte finns några sådana i Bibeln, och trots att vissa bibelord till och med föreskriver en patriarkal ordning i äktenskapet. Samhället har förändrats, och därmed även äktenskapssynen. Nu är det jämställd monogami som är den rådande normen. Jag ser ingen anledning till att inte kyrkan skulle kunna välsigna även samkönade äktenskap, när samhället sanktionerar sådana. I vår tid vore det en god samhällelig ordning.

5 kommentarer:

Maria sa...

Ah, det är en njutning att läsa detta. Mycket väl argumenterat.

Anonym sa...

Snart får vi säkert döda varandra också.... I amerika har ju detta pågått i årtal.....Vi glömmer moralismen, etiken,lagen,m.m. Vem av er vågar tro att jorden har en skapelsehistoria bakom sej?? Säkert tror Ni att jorden tillkom av en big bang. kan mycket väl vara sant. Låt mej ställa en lite djupare fråga. Vem satte allt i rörelse?? För ni tror väl ändå inte att allting började röra sej av sej självt??
Välkommen in på www.ulvsmalafestivalen.com Gud hör bön!!

Maria sa...

Nä, anonym, inte tycker jag att det där med att döda varann är en bra idé, och parallellen är vidrig.
Jag tror verkligen att Gud hade, och har, med skapandet av världen att göra. Och jag har personlig erfarenhet av att Gud hör bön.

Så utgå inte för att bara för att man tycker en sak, till exempel att det är ok med könsneutrala äktenskap, gör att man tycker en massa andra saker. Tillskriv mig inte åsikter jag inte har. Du har ju aldrig ens lyssnat till mig. Ditt inlägg är bara fyllt av fördomar.

Men kanske är det för jobbigt att tänka sig att moral, etik och lag faktiskt har med människor att göra, och därmed precis som människorna öfrändras, och vara utsatt för förändring. Det som var ansett som en god samhällsordning förr, tex slaveriet, är det inte längre. Saker och ting förändras (utom Gud) och i måste vara beredda på att förändras även vi. Vi ska ju leva i världen, inte utanför den.

Anonym sa...

Därför bör konsesrvativa säga ja till en könsneutral äktenskapslag.

För en konservativ person existerar det faktiskt en rad orsaker till att säga ja till en könsneutral äktenskapslag.

1. Konservativa brukar värdera monogama, stabila relationer.

Även om vissa kristna konservativa tycker homosexualitet är en synd så bör de ju tycka det är bättre att samkönade par, varav en del har barn, har en vilja att bo ihop i en stabil relation istället för att söka tillfälliga partners. Observera att jag som liberal inte moraliserar om det utan tycker monogami och tillfälliga relationer är två likvärdiga alternativ som folk får välja själv vilket de tycker är bäst. Med brasklappen att folk med ansvar för barn givetvis även måste avgöra vad som är bäst för barnen.

Men den som är konservaritv borde när han eller hon resonerar hur samhället ska se ut utanför sitt kristna samfund försöka främja stabila relationer eftersom det är konservativt. Samma resonemang gäller givetvis för ogifta olikkönade par som bor ihop monogamt och stabilt. Även om den som är kristen tycker det är en synd så bör vederbörande från ett sekulärt konservativt perspektiv tycka det är bättre än att de har tillfälliga partners.

2. Att bevara äktenskapets legitimitet.

Det är ju mycket tydligt att åsikterna om en könsneutral äktenskapslag delvis är en generationsfråga. Ungdomar tycker oftast att det är mossigt att vilja reservera äktenskapet för olikkönade par. På sikt kan det betyda att äktenskapet som institution förlorar i legitimitet och att än färre gifter sig än idag om vi behåller nuvarande diskriminerande lag. Alltså blir det då färre olikkönade par som lever enligt konservativas ideal om monogama sexuella relationer i ett äktenskap. Att göra äktenskapslagen könsneutral förbättrar äktenskapets legitimitet bland de flesta ungdomar vilket konservativa borde gilla.

3. Ett nej idag kan leda till en radikalisering av debatten om äktenskapslagen.

Det är givet att Sverige får en könsneutral äktenskapslag förr eller senare eftersom 6 av 7 riksdagspartier är för.

Än så länge finns det ett hyfsat stöd bland homosexuella och bisexuella för att inte tvinga samfunden att viga samkönade par. Jag har talat med hundratals homo och bipersoner och enligt min bedömning så är det ca 60 % av dem som tycker som jag dvs nej till vigseltvång medan ca 40 % vill tvinga samfunden viga samkönade par om de ska behålla den juridiska vigselrätten. Enligt min bedömning så har inte RFSL majoriteten av homosexuella bakom sig när de argumenterar för vigseltvång.

Skulle konservativa nu stoppa rätten för homopar till borgerliga äktenskap med "kristna argument" skulle färre homosexuella respektera att staten inte ska blanda sig i samfundens ritualer. För om inte samfunden respekterar att teologi inte ska styra statens lagar varför ska då homosexuella respektera att staten inte ska styra samfundens teologiskt ritualer. Det lär bli en radikalisering av åsikterna bland många homosexuella och bisexuella om det inte skulle bli någon könsneutral äktenskapslag de närmaste åren.

Notera dessutom att vi inte vet vem som vinner nästa val 2010. Om det skulle bli så olyckligt så vänstersidan vinner så är både v och mp och även delar av s för att tvinga samfunden viga homopar om de vill behålla den juridiska vigselrätten. Konservativa kristna ska nog egentligen vara tacksamma att det blir ett beslut i höst om en könsneutral äktenskapslag och att det blir en borgerlig regering som lämnar förslaget.

Bengt Held
Liberal

hapax sa...

Maria: Tack för beröm och goda argument!

Bengt Held: Välkommen hit, och tack för goda argument!

Anonym: Välkommen hit! Jag hoppas att du och andra gäster på bloggen ska fortsätta att säga emot mig. Men använd då gärna argument, så blir samtalet mera konstruktivt.