torsdag 30 oktober 2008

Vigselrätt och vigselfel, igen

Dagens ledare uppmanar Svenska kyrkan att släppa vigselrätten. Det kan finnas goda skäl att göra det. Den juridiska vigselrätten hör knappast till det som konstituerar en kyrka. Och att kyrklig vigsel varit normen genom flera sekel har nog medverkat till att det så ofta setts som en kyrklig angelägenhet att reglera medborgarnas familjeliv och sexualitet. Det kunde vara dags att sluta med det.

Men skälet som Dagen anför är fel. Man vill rädda undan ordet äktenskap från att besudlas av homosexuella par genom att införa en "civilrättslig könsneutral samlevnadslagstiftning" i stället för en könsneutral äktenskapslag. Bortsett från att det nog är för sent för en sådan lösning, så är det en lösning på fel problem. Problemet är inte att homosexuella vill leva ihop på samma villkor som heterosexuella. Problemet är inte hur kyrkorna ska kunna "bevara äktenskapet" och fortsätta att diskriminera homosexuella par. Det verkliga problemet är att kyrkorna under så lång tid bidragit till förtrycket av homosexuella, och att så många kristna vill fortsätta med det.

I stället för att bevara äktenskapet från de homosexuella borde kyrkorna göra bot och bättring för gångna tiders försyndelser. Det främsta ansvaret faller på Svenska kyrkan, eftersom det är den ojämförligt största vigselförrättaren bland samfunden i Sverige. Det enda sättet att idag bevara äktenskapet som ett moraliskt legitimt begrepp är att öppna det även för homosexuella par. För homosexuella har precis samma förmåga till kärlek och trohet som heterosexuella har. Diskrimineringen är omoralisk.

Sedan, när äktenskapet varit könsneutralt ett tag och många samkönade par har vigts, då kan Svenska kyrkan gärna släppa vigselrätten. Men inte just nu.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Jag håller med. Även om jag är principiellt är för ett system med civiläktenskap så vore det olyckligt att koppla ihop det med införande av en könsneutral äktenskapslag. I vulgärpropagandan skulle vissa säga "det är de homosexuellas rätt att ingå äktenskap som gjort att våra samfund förlorat vigselrätten.

Därför bör man införa både en könsneutral äktenskapslag och civiläktenskap men inte samtidigt eftersom det är två helt olika orsaker till de två reformerna.

Bengt Held

Göran Koch-Swahne sa...

Det är faktiskt v i g s e l p l i k t som traditionellt gäller i Svenska kyrkan, just pga Statens (Enväldets) inblandning.

Carl Lidbom ändrade detta 1975 när han definierade parets rätt att bli vigda i sin hemförsamling, som prästens rätt att "v ä j a".

Men alla Kyrkomöten sedan 1868 inskärpte vigsel-plikten...

Det handllade om 1800-talspietismens anammande av en Anglikansk uppfattning om Nej till om-gifte för från skilda (som i sin tur kommer frånh Roms äktenskapssyn om Sacramentum - vilken övergavs av Vaticanum II: sakrament-alt är vad som gäller nu).