tisdag 7 oktober 2008

Att skilja mellan höger och vänster

Det är inte oväntat att Claphaminstitutet uttrycker andra åsikter än Broderskap. Men jag är lite förvånad över att Tuve Skånberg och Stefan Swärd reagerar mot att tala om kristen vänster och kristen höger. Jag tycker det är fullt begripliga termer. I Sverige finns det förstås ingen kristen höger i amerikansk bemärkelse, när det gäller t ex synen på vapen och dödsstraff. Men på den svenska politiska skalan hamnar en del kristna till vänster och andra till höger. Kristna med vänstersympatier utgår ofta från honnörsord som fred, rättvisa och miljö. Medan kristna som står till höger oftare talar om etik, familj och äktenskap.

Skånberg och Swärd menar att det är förmätet av Broderskap att tala för hela kristenheten och placera kristen tro till vänster på den politiska skalan. Men det kan jag inte se att Broderskap gör. De är mycket tydliga med att skilja mellan kristen vänster och kristen höger, om än på ett slagordsmässigt sätt. Snarare är det Skånberg och Swärd som försöker tala för hela kristenheten när de säger att Claphaminstitutet inte är kristen höger, utan driver samma ståndpunkt om äktenskapet som alla kyrkor i Sverige.

Claphaminstitutets hemsida finns en mängd uttalanden om etik, familj, äktenskap och sexualitet. I de fall som under-tecknarna anger partibeteckning så är den kd. Varför inte acceptera benämningen kristen höger och fylla den med ett positivt innehåll? Då blir det lättare för folk att förstå att kristen höger i Sverige inte betyder Sarah Palin-höger. Utan Tuve Skånberg-höger.

3 kommentarer:

Cecilia Dalman Eek sa...

Insiktsfullt, mycket insiktsfullt. Det är bara dumt att tro att vi skulle tycka samma sak, alla människor i alla kyrkor och samfund. Din slutsats om en Tuve Skånberg-höger är utmärkt - den ser jag fram emot att möta!
Nu lägger jag din blogg till min lista. Hälsningar!
Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordf Broderskapsrörelsen.

Lars Flemström sa...

Det går inte att placera kristen tro till vänster eller till höger på den politiska skalan. Jesus är Herre över både moderater och vänsterpartister, och alla andra.

Däremot kan den som är kristen stå till höger eller till vänster politiskt. Människor med precis samma teologiska ståndpunkter kan engegera sig politiskt i olika partier.

Uppgiften för ett politiskt parti bör väl vara att samla så många väljare som möjligt, oavsett religiös tro? Det gäller både s och b.

Jag tycker nog att både Claphamninstitutet och Broderskapsrörelsen blandar ihop religion och politik. Ci försöker göra vissa teologiska ståndpunkter och livsstilsfrågor till pro-kd, medan Broderskap tycks vilja utmejsla något slags "vänsterkristendom", som i värsta fall kan exkluderar personer med andra teologiska övertygelser som väljare och sympatisörer till s.

Att samma parti inte kan vara både för och mot t.ex. homoäktenskap, borde ju inte hindra minoriteten att stödja partiet i andra frågor.

Det går inte att lagstifta fram någon variant av kristen tro.

hapax sa...

Jag har ställt ungefär samma frågor som här till Stefan Swärd på hans blogg. Så här ser vår dialog ut:

hapax skrev:
"Är det inte ganska rimligt att placera Claphaminstitutet till höger på den svenska politiska skalan? Jag förstår att ni värjer er från att förknippas med kristen höger i amerikansk bemärkelse. Men svensk kristen höger är något annat."

stefan skrev:
"Hapax, det är inte så enkelt. Dels är Clapham en mycket brokig koalition av olika människor, som har en viss gemensam nämnare kring vår kristna tro, men förmodligen har mycket olika ståndpunkter inte minst i politiska frågor. För min personliga del anser jag inte att jag är höger, känner en stor distans till både konservatism, nyliberalism och nya moderaterna under Reinfeldts ledning. Inom EFK har vi drivit ganska radikala uppfattningar i t.ex. flyktingpolitik som skulle klassas som klart vänster. Så höger-vänsterskalan är inte relevant när man ska bunta in kristna i olika grupper. Det finns säkert en kristen höger, både i USA och i Sverige, men jag ser inte mig som en del av den.
hälsar

STefan Swärd"

hapax skrev:
"Stefan Swärd: Jag ser på Claphaminstitutets hemsida att ni “verkar för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden”. Självklart kan inte den kristna tron placeras till höger eller till vänster. Men hur kommer det sig då att så många personer som skriver under uttalanden från Claphaminstitutet kan placeras till höger på den politiska skalan, och så gott som ingen till vänster? Vore det inte på sin plats att ange vilket perspektiv på den kristna tron som förenar koalitionen som går under Claphams namn? För annars hamnar ni ju just i positionen som ni kritiserar Broderskap för, att utge sig för att tala för alla kristna när man i själva verket talar utifrån ett visst kristet perspektiv."

Stefan Swärd torde ha annat att göra än att fortsätta svara på mina frågor. Det har jag full förståelse för. Och han har all min respekt för sin ambition att delta i debatten i alla möjliga fora. Men jag menar fortfarande att Claphaminstitutet får stå ut med etiketten kristen höger, så länge de inte vill presentera någon annan precisering av var de står. Att bara kalla sig kristna duger inte.