måndag 6 oktober 2008

Skräpkyrka

Detta är bra. En kyrklokal byggs av skräp och återvinnings-material. Traditionellt har kyrkobyggnadens uppgift varit att skydda människan från naturen. Att ge skydd från regn och vind åt människor som samlas för att be. Men nu måste naturen också skyddas från människan. Det är gott att en kyrkobyggnad kan göra båda sakerna samtidigt. För vi behöver påminnas om att andlighet handlar om hur vi lever på denna jord.

Inga kommentarer: