onsdag 1 april 2009

Bojkotta äktenskapet

Idag kommer riksdagen att rösta för en könsneutral äktenskapslag. Detta föranleder ett biskopsbrev från Missionsprovinsen, som tar kraftigt avstånd från sådana nymodigheter. Biskopsbrevet är en orgie i dålig argumentation, så jag ska inte argumentera emot det. Det vore ingen sport. Däremot öppnar sig intressanta perspektiv i det allra sista stycket i brevet, där de missionsprovinsiella biskoparna resonerar kring vad "trogna kristna" ska göra när äktenskapet "förvridits" genom den nya lagen. Så här skriver de:
Ett alternativ skulle vara att kringgå den nya lagstiftningen genom att de som vill gifta sig upprättar och registrerar ett äktenskapskontrakt, präglat av kristen tro och tradition. Detta skulle sedan ligga till grund för en kyrklig akt, som i realiteten blir en vigsel. I ett sådant äktenskapskontrakt skulle noteras vad som skall gälla i omständigheter, där lagstiftningen inte har regler som omfattar alla. Detta är inte okomplicerat, men vi vill gärna uppmuntra trogna kristna att, med juridiskt bistånd, undersöka vilka möjligheter som finns till detta och lämna förslag på hur ett sådant äktenskapskontrakt skulle kunna utformas.

När äktenskapslagen inkluderar homosexuella, ska kristna överväga att bojkotta äktenskapslagen, således. Men varför stanna där? Det finns ju så många andra institutioner i vårt samhälle som inkluderar homosexuella. Ta det folkhemska möbelföretaget IKEA till exempel. De är helt öppna med att de gärna säljer dubbelsängar till homosexuella par. Bojkotta IKEA! Snickra egna sängar! Hotellkedjor som hyr ut dubbelrum till homosexuella? Bojkotta! Skolor och dagis som accepterar homosexuella föräldrar? Bojkotta! Affärer som accepterar homosexuella kunder? Bojkotta! Politiska partier, kommuner och lagsamlingar som inkluderar homosexuella? Bojkotta, bojkotta, bojkotta!

17 kommentarer:

Erica sa...

Man blir ledsen när man hör sånt. Därför blir det så kul när du vinklar det hela med humor! Det är då det makabra blir verkligt synligt. Önskar att jag hade din förmåga.

Lars Flemström sa...

Nåja. En sådan bojkott kan bli aktuell om de religiösa samfunden skulle fråntas vigselrätten. Men vad som då ska bojkottas är den "civilrättsliga registreringen" som kd vill ha.

Troende par bör i det fallet helt enkelt hoppa över den "civilrättsliga registreringen" och enbart gifta sig i kyrkan - eller moskén, för detta är ursprungligen ett muslimsk idé. Muslimerna kommer väl i så fall att reglera sina äktenskap juridiskt enligt sharia-lagen, som de gissningsvis kommer att kräva att svenska staten respekterar när det gäller muslimer.

Kristna, som bojkottar kd:s registreringar, kan ju däremot inte reglera sina äktenskap enligt sharia, utan det måste bli enligt avtalslagen. Jag har själv aktivt fört fram en sådan lösning. Men alltså inte som en protest mot könsneutraliteten utan som en protest mot ett eventuellt avskaffande av kyrkvigselns juridiska giltighet.

Det andra fallet gäller om vigseltvång skulle införas för religiösa vigselförrättare. De har då möjligheten att bryta mot lagen, vägra viga och bli dömda för det, varefter de kan anmäla Sverige till Europadomstolen för brott mot klausulen om religions. och samvetsfrihet i konventionen om mänskiliga rättigheter.

Alternativt inte ansöka om vigselrätt och viga ändå, efter avtalslagen respektive sharialagen.

Anonym sa...

Flemströms tankar var intressanta, men dessförinnan?? Det makabra blir synligt!! Synpunkten har ju redan givits namnet "makabra" så lite s.k humor visar istället att folk inte ens vet varför en del sätter sig emot beslutet. Det är att det står om detta i den, för många, förhatliga Bibeln. Eller Koranen i vissa fall. Men där måste man vara försiktig tror en del, för då kan man verkligen få på moppo om man går emot den boken. Nåväl, IKEA och annat uppräknat gäller inte i debatten, hur lite humor det än var i den texten.

Leif Ekstedt sa...

Marknadsanalytikerna i Svenska Kyrkan vill för allt smör i Småland tappa vigselrätten. Sekulärt skulle en civílrättslig registrering i samband med hindersprövning klarat ut regler för parförhållanden avsedda för livslång sammanlevnad.
Men kyrkan läs Svenska Kyrkan anser att ett sekulärt registrerat par inte är värda att kosta på en högtidlig välsignelseakt. Får man inte behålla statens juridiska uppdrag genom vigselrätt så kan det tydligen vara detsamma.
Förklara sedan det där med vigselrätt och väjningsrätt.
Är det någon som blir kränkt?

Kefas-JDFK sa...

Nu är det ju lite skillnad på va världen gör (dvs sådana saker som Ikea) och va s.k. kristna samfund gör (sådana organisationer som Svenska Kyrkan).

Människan är fallen, men det är ingen ursäkt för att sänka Gud på våran egen nivå.

hapax sa...

Kefas-JDFK,
Citatet från provinsbiskoparna handlar om äktenskapslagen. Den har fastställts av riksdagen, inte av Svenska kyrkan.

Lars Flemström sa...

Lagen är inte tvingande, men somliga resonerar som om den vore det.

Det är faktiskt skillnad mellan Svenska kyrkan och IKEA. Rätten att sälja dubbelsängar omfattas inte av religionsfriheten.

Lissandra Sandell sa...

hahahah...

Fler som du i Svenska Kyrkan tack! =).

Maja sa...

Jag hörde på Teologiska rummet nyss. Det var bra. Hörde du det också?

hapax sa...

Maja,
Jag är ingen radiolyssnare. Handlade det om Jonas Gardell, månne?

Monica sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Monica sa...

På något sätt har jag lyckats missa att du är präst. Hur den missen gick till vet jag inte.

Jag blir lite trött på allt tjat (tänker inte på dig i första hand Hapax).

Låt staten sköta det juridiska och skit om det gäller könsneutrala äktenskap eller inte.
Låt religiösa samfund stå för religiösa vigslar.

Om jag köper en säng av samma sort som ett homosexuellt par köper, vad har det med mitt äktenskap, sexliv och tro att göra?
Om samma par använder sig av samma lagar som jag för att ingå ett civilt äktenskap, vad har det med mitt äktenskap, sexliv och tro att göra?
Ingenting.

Maja sa...

Nejdå om det kristna språket. Lyssna på nätet vettja, det ligger ute en månad.

Anonym sa...

Låt vara att de prakiska råden på slutet är märkliga, och att udden mot svenska kyrkan är typiskt missionsprovinsen - men jag fattar inte vad det är som är så katastrofalt i de grundläggande tankarna. Så nu frågar jag det.

hapax sa...

Wallgren,
Det finns väl en del grundläggande tankar som är bra eller åtminstone korrekt iakttagna. Som t ex att äktenskapet ska värna barnets bästa och att barn avlas av en man och en kvinna. Men argumenten från dessa grundläggande tankar till slutsatsen att samkönade äktenskap är mot både Gud och naturen, är det sämre ställt med.

Jag hade inte tänkt skriva mer om detta. Men på din begäran gör jag det ändå. Se nästa inlägg på bloggen.

Ingela sa...

Hej igen!
Vad tyckte du då om de nio av kyrkans biskopar som gick ut och förespråkade att kyrkan skulle avstå vigselrätten?

Ingela

hapax sa...

Hej Ingela,

Här kommenterar jag de nio biskoparnas förslag:
http://senapochfikon.blogspot.com/2009/02/vettigt-utspel-i-aktenskapsfragan.html