lördag 21 februari 2009

Tandlös Jesus?

Jonas Gardell har dristat sig att ifrågasätta Jesu tandstatus. I sin bok "Om Jesus" påpekar Gardell att Jesus sannolikt inte hade så många tänder kvar när han var i trettioårsåldern. Poängen är att Jesus var fattig. Att han levde ett hårdare och fattigare liv än vi vanligtvis föreställer oss. Så här skriver Gardell i den mening där han nämner Jesu tänder:

Vi tänker oss gärna Jesus milda, kärleksfulla leende. Lägg nu till att leendet troligen var tandlöst så får vi förmodligen en smula rättvisare bild.

Det kan väl vara intressant, att Jesus troligen inte var fullt så filmstjärnelik som han brukar framställas. Jesus var den sanna människan och troligen märkt av fattigdom. Men vi har gjort honom till en filmstjärna med perfekt tandrad. Vad säger det om vårt människoideal?

Ännu intressantare är det hur provocerande det här med Jesu tänder kan vara. Ulf Ekman skriver en krönika i Världen Idag där han till och med kallar det för hädelse att ifrågasätta Jesu tänder:

Fjärmar man sig tillräckligt långt från den bibliska beskrivningen kan människor inte bli frälsta. Att framställa Jesus som en tandlös analfabet, att påstå att en romersk soldat troligen är hans pappa och så vidare är inte bara fördomsfullt och okunnigt. Det är klart utanför den kristna tron och därför hädelse.

I "den bibliska beskrivningen" av Jesus står det inget om tänderna. Så på den punkten är det inte så att Gardell "förändrar Jesus". Det är Ekmans bild av Jesus som förändras. I stället för att ropa hädelse kunde man fråga sig varför man har den bild man har. Det skulle nog vara mera konstruktivt. Och ändrar det vårt sätt att se på Jesus om vi tänker honom som tandlös? Ändrar det vårt sätt att se på den majoritet av jordens befolkning som inte har tillgång till tandvård? Ändrar det vårt sätt att se på oss själva?

Vi kommer säkert att få höra mer om Jesu tänder när Gardells bok kommer ut. Tills dess, läs även på Antigayretorik om kopplingen mellan Ulf Ekman, Jesu tänder och Jonas Gardells livsstil.

5 kommentarer:

Jeez sa...

Intressant. Dte är ju väldigt många av våra föreställningar om personer, berättelser och företeelser i Bibeln som, om man kan något om kontexten de skrevs i och levde i, förändras från en "förenklad, försvenskad, förbarnsligad" till en helt annan -ofta fördjupad mer komplex bild. Och det blir ofta mer betydelsefullt, starkare också då.

Jag har alltid undrat vad det är som är så hotfullt i det.

Hilda sa...

Jag är fascinerad av att Ekman inte verkar göra skillnad mellan att framställa Jesus med tandproblem och att ifrågasätta jungfrufödseln. Mig veterligt har ingen kyrka någonsin gjort Jesu tandstatus till en dogm.

Sen tror jag vi ofta överdriver misären under tidigare århundraden - att Jesus var illitterat slår mig som osannolikt - men det är knappast hädiskt att ha fel i den frågan.

Anonym sa...

Bra post! Det ska bli intressant att läsa Jonas bok, jag ser fram emot det./
Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

Anonym sa...

Intressant reflektion. Jag har förbeställt Gardells bok och går här och väntar otåligt!

//anita b

Göran Koch-Swahne sa...

Håller med Hilda!