måndag 23 februari 2009

Mänsklighetens fiende

Återigen uppmärksammas antisemitiska budskap i samband med SSPX. Bland annat ska det ha hävdats att "Judarna är mänsklighetens fiende och dagens judar bör hållas ansvariga för Jesus död". Detta är grovt kränkande uttalanden riktade mot en utsatt minoritet. Naturligtvis tar de flesta kristna avstånd från sådan antisemitism i kristendomens namn. Men det kan vara värt att lägga märke till vilka auktoriteter dessa uttalanden ytterst stöder sig på. Dels är det Paulus:

Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten, eftersom de försöker hindra oss från att predika för hedningarna och hjälpa dem att bli räddade. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men nu nås de till slut av Guds vrede." (1 Thess 2:15-16)


Och dels är det Matteus:

När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: "Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak." Men hela folket ropade: "Hans blod må komma över oss och våra barn." (Matt 27:24-25)


Om sådana bibelord läses "bokstavligt" -- det vill säga fullständigt lösryckt och anakronistiskt, som om just dessa ord vore riktade just till oss idag -- kan de lätt användas i antisemitiskt syfte. Lyckligtvis är det ganska få, även bland mer fundamentalistiskt sinnade kristna, som vill läsa dessa bibelord "bokstavligt" (att verkligen läsa bokstavstroget är förstås något annat; då läser man bokstäverna i deras litterära och historiska sammanhang). De tragiska konsekvenserna av den kristna antisemitismen är alltför tydliga och välkända. Därför har kyrkorna omprövat sin syn på judarna. Det anses inte längre förenligt med kristen tro att fördöma judarna som folk.

Jag är optimistisk nog att tro att samma utveckling kan ske vad gäller kyrkornas syn på homosexuella. Frågan är bara hur lång tid det tar. Varken judar eller homosexuella är "mänsklighetens fiende". Och det finns ingen anledning att låta kristendomen vara medmänsklighetens fiende. För att uttrycka sig milt.

8 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Ingen har påstått att homosexuella är "mänsklighetens fiende".

Dessutom handlar det inte om att omtolka Bibeln, utan att läsa vad som där står. När man talar om "judarna" behövs en begreppsanalys. Du har fel om Paulus och Matteus.

Göran Koch-Swahne sa...

Det är verkligen förskräckligt!

Och det kom till Västerlandet från det intoleranta Bysantion med Korstågen.

Anonym sa...

Detta är störande ord, helt klart. Men som du själv antyder blir dom, möjligen, något mildare om man betänker att dom (troligen) dels
-är skrivna av judar. (Ungefär som när min granne som är amerikansk medborgare säger kritiska saker om amerikanare)
och dels
-är skrivna i en situation när den messianska judendomen var i underläge medan dom former av judendom man kritiserade tillhörde etablissemanget

/Jonas Lundström

hapax sa...

@ Jonas

Ja, orden i 1 Thess 2:15-16 betyder förstås helt olika saker om de yttras av Paulus kring år 50 eller om de yttras av en nazistisk predikant kring 1940. Så jag tycker inte orden i sig är störande, eftersom jag ser dem som Paulus ord. Han syftade uppenbarligen inte på dem som vi idag kallar för judar. Det är vissa _användningar_ av Paulus ord som är störande, när orden rycks ur sin kontext och används för helt andra agendor. Och det gäller både 1 Thess 2:15-16 och Rom 1:26-27.

Göran Koch-Swahne sa...

Är 1 Thess verkligen av Paulos?

Det förutsättes ofta....

Men vi vet ju hur det är med för-utsättningar och för-förståelse...

Anonym sa...

1 Thess räknas av den stora majoriteten bibelforskare tillsammans med Fil, Gal, 1-2 Kor och Rom som äktpaulinska. Övriga är omtvistade.
/Jonas Lundström

Göran Koch-Swahne sa...

Jag vet. Det är just därför jag undrar...

Och 2 Thess v a r n a r för 1 Thess ;=)

Lars Flemström sa...

De båda bibelcitaten är snarare exempel på vad som kan hända om man INTE läser Bibeln som Guds ord, utan omtolkar Bibeln för att passa tidsandans krav.

Att kyrkorna alltid har fördömt judarna, och först nu har "omtolkat" detta är närmast ett exempel på den begynnande förföljelse av kristna som vi börjar se i våra dagar, då bibel- och bekännelsetrogna kristna anklagas för allt möjligt.

Matteus-citatet innehåller ingen uppmaning att förfölja judar, utan är snarare ett påstående (profetia?) om något som kommer att hända i framtiden. Och det kan med fog påstås att det som förutsägs sedan har inträffats. Det är som om någon i gången tid har förutsagt att en svensk statsminister skulle komma att bli mördad. Hade en sådan förutsägelse, av dem som trot på förutsägelsen, uppfattats som en uppmaning att själva mörda Palme? Naturligtvis inte!

Därmed faller också jämförelsen med synen på homosexualitet. Det finns hänvändelser i Bibeln om att kristna skall förtalas och förföljas. Jag undrar vem som läser Bibeln på ett förment bokstavstroget sätt...