tisdag 8 juli 2008

Mission Accomplished

Det första uppdraget människorna får av Gud i Bibeln, i den första skapelseberättelsen, lyder så här: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er." Man kan väl säga att det uppdraget är slutfört. Jorden är uppfylld och behärskad av människan. Det är dags att gå vidare till nästa uppdrag.

I den andra skapelseberättelsen i Bibeln sätts människan i Edens trädgård för "att bruka och vårda den". Bruka och vårda. Där har vi en del kvar att göra.

Från vårt perspektiv, då jorden hotas av ekologisk kollaps, kan dessa uppdrag ses som två olika paradigm. Ett tillväxtparadigm och ett hållbarhetsparadigm. Det är dags att vända blad i Bibeln och gå från tillväxt till hållbarhet. Vi behöver en ny global etik som inte bara har människans behov i centrum. Hela ekosfären måste respekteras för att människan ska kunna fortsätta leva. Vi har framgångsrikt gjort oss till jordens herrar. Nu måste vi bli trädgårdsmästare i stället.

Inga kommentarer: