tisdag 8 juli 2008

Att läsa över axeln

Nu har det tydligen blivit ett bibeltema här på senapochfikon-bloggen. Den första punkten i mitt bibelhermeneutiska manifest var Att läsa som det står. Som bibelläsare ska man vara ärlig. Inte lägga till rätta, utan låta motsägelser och logiska luckor och motbjudande utsagor stå precis som de står.

Den andra punkten är Att läsa över axeln. Bibeln är inte skriven till oss. Ibland finns det en tydlig adressat, som i de flesta av paulusbreven. Ofta är adressaten mera diffus. Men ingen av Bibelns författare kunde ana att skrifterna skulle läsas av oss så långt senare. För att kunna förstå vad Bibelns böcker betyder måste vi alltså sätta oss in i de kulturella sammanhang de blev skrivna för. Vi läser över axeln på de ursprungliga adressaterna.

Bibeln är alltså inte Guds ord till oss. Överhuvudtaget är det lite problematiskt att kalla Bibeln för Guds ord. För i Bibeln syftar Guds ord antingen på skaparordet eller profetordet, eller på Kristus själv. Aldrig på en bok. Men om man vill använda bilden av Bibeln som ett tilltal från Gud, så är det tilltalet riktat till de ursprungliga adressaterna. Över deras axel kan vi läsa vad som var Guds ord till dem i deras situation, för att få hjälp att uppfatta vad som är Guds ord till oss, i vår situation.

En konsekvens av det här synsättet är att det blir helt meningslöst att försöka slå andra i huvudet med bibelord. Bibeln har ingen entydig och allmängiltig betydelse för alla människor i alla tider. Därför kan ingen tala om för mig vad "Bibeln säger" som jag måste böja mig för. Bibelns betydelse för mig måste jag söka själv. Självklart i dialog med andra. Men inte under någon annans auktoritet.

Inga kommentarer: