fredag 13 mars 2009

Svenska kyrkan har inga medlemmar

Ateisten Patrik Lindenfors undrar hur han som aktivt förnekar och motarbetar den kristna tron kan tillåtas vara medlem i Svenska kyrkan. Men frågan är felställd. För Svenska kyrkan har inga registrerade medlemmar, om man ska vara petig. Patrik Lindenfors är kyrkotillhörig. Det innebär att han står med i Svenska kyrkans adressregister och stödjer Svenska kyrkan med sin kyrkoavgift.

Att vara aktiv med-lem i kyrkan är något annat. Det förutsätter tro och engagemang. Som kyrkotillhörig hör Patrik Lindenfors till dem som Svenska kyrkan kallar till tro. Han är alltid välkommen till kyrkans gemenskap. Han kan bli med-lem när han vill, och tillhörig förblir han tills han själv väljer att begära utträde.

Ingen kyrkotillhörig kan bli utesluten ur Svenska kyrkan. Det innebär inte att Svenska kyrkan inte tar sin tro på allvar, som Lindenfors påstår. Tvärtom är detta ett uttryck för kyrkans tro. Kyrkans uppdrag är att kalla människor till tjänst för Guds rike. Inte att ta avstånd från somliga människor som är särskilt syndiga. Ingen kan bli exkommunicerad. Det är Svenska kyrkans tro att Patrik Lindenfors är skapad till Guds avbild och omsluten av Guds kärlek. Sin egen tro får Lindenfors själv ta ansvar för.

14 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Glasklart! Bra skrivet! Jag håller med dig till 100%. Det är förstås en semantisk fråga om man är "medlem" (=kyrkotillhörig) eller "med-lem".

Det är iofs sant att man numera inte kan bli exkommunicerad i Svenska kyrkan, men det är ju inte detsamma som uteslutning. Svenska kyrkans tro, enligt kyrkans egna bekännelseskrifter, hindrar inte exkommuniceringar, och exkommuniceringar har ju också föekommit långt efter reformationen.

Att vem som helst, även ateister och utövare av andra religioner, kan vara "medlemmar" i Svenska kyrkan ställer stora krav på hennes präster att de för ut den oförfalskade kristna tron, vilket alltför många av Svenska kyrikans präster inte lever upp till.

Det begicks ett ödesdigert misstag 1952, när man sänkte ribban för att motverka att alltför många skulle begagna sig av den utträdes-rätt som infördes då. Prästerna blev otydliga i sin förkunnelse för att inte stöta bort någon, vilket kom att leda till att ribban även sänktes för prästerna.

Katolska kyrkan har visat att det inte var nödvändigt, utan är fortsatt tydlig i sin förkunnelse. Det har inte stött bort några med-lemmar eller kyrkotillhöriga, utan katolikerna verkar ha accepterat att kyrkan förkunnar ett högre ideal än vad vi syndare kan leva upp till.

Jag är själv döpt i Svenska kyrkan innan de allmänna utträdesrätten infördes, och det är jag evigt tacksam för. Jag är döpt i den oförfalskade kristna läran, och den har jag blivit undervisad i, och den är Svenska kyrkan förpliktigad att stå fast vid.

Vi den tiden, före 1952, var även vanliga "medlemmar" skyldiga att tillägna sig så mycket sann kristendomskunskap som de hade förstånd till. Den obligatoriska skolan kom ju att skiljas från kyrkan först c:a 10 år senare. När jag gick i skolan fick vi riktig kristendomsundervisning i stället för det mångreligiösa smörgåsbord, som kallas religionskunskap.

Så risken var mindre att man som elev skulle blanda ihop olika religioner. Men visst fick vi undervisning i andra religioner också - i ämnena historia och geografi!

Stefan Martinsson sa...

Käre Lars Flemström

vilken absurd kommentar efter den senaste veckans händelser! Hur i all världen kan Du påstå att Katolska kyrkan inte utesluter? Katolska kyrkan har, som bekant, genom ärkebiskop Cardoso i Recife, Brasilien, uteslutet genom bannlysning (låt oss undvika eufemismen exkommunisering, tack) en kvinna som tillåtit att hennes 9 åriga våldtagna dotter gravid med tvillingar genomgått en abort, samt förklarat att denna bannlysning inte drabbar våldtäktsmannen, då våldtäkt är ett mindre brott än abort. Denna inställning försvaras av Vatikanen, och en representant för Katolska kyrkan i Sverige nöjer sig med att beklaga att det skedde inför offentligheten! Nej, vanligen sker Katolska kyrkans förödmjukelser mot de svaga i enrum, bortanför varje möjlighet till kritik. Det är samma förföljelse och samma uteslutning som katolska kyrkan genom århundraden ägnat sig åt, och som jag själv som präst i Brasilien ständigt möter, och som särskilt riktar sig mot de svagaste, de utstötta, dem som inga försvarare har.
Och den katolske biskopen i Stockholm visar ännu en gång, som senast i frågan om det högerextremistiska Brödraskapet sin ohyggliga brist på civilkurage, sin totala avsaknad av självständigt tänkande, genom att stämma in med husbondens röst vilket idag betyder att man med fromma ord försöker ta avstånd vad man sagt igår, utan att ändra sig en millimeter i sak. Så enastående ynkligt, och så tacksam man trots allt blir mot Svenska biskopar som vågar tycka obekvämt, som vågar tycka olika, som vågar ta risken att tycka fel och som vågar säga ifrån. "Det är Svenska kyrkans tro att Patrik Lindenfors är skapad till Guds avbild och omsluten av Guds kärlek. Sin egen tro får Lindenfors själv ta ansvar för." Så är det, och därför är vi stolta över Svenska kyrkan och ödmjukt tacksamma över at få vara dess medlemmar.

Lars Flemström sa...

Stefan Martinsson,
är du verkligen präst i Brasilien? Då borde du veta bättre. I vilken kyrka är du präst?

Då borde du veta att det är absolut förbjudet för präster att avslöja bikthemligheter, det du kallar förödmjukelser i enrum.

Låt oss också komma ihåg att exkommunicering (det som du lögnaktigt kallar uteslutning) inte är någon brottspåföljd.

Enligt Aftonbladet igår har Katolska kyrkan i Brasilien inte tagit något beslut om exkommunicering, varför det verkar vara någon sensationshungrig journalists egen slutsats.

Att såväl Vatikanen som Katolska biskopsämbetet i Sverige inte har stämt in i protestkören torde bero på att man haft annan information än medias sensationsskriverier.

Innan dödsstraffet avskaffades i Sverige fanns alltid en präst närvarande på avrättningsplatsen, redo med nattvarden. Så kom inte och påstå att exkommunicering är detsamma som uteslutning. (Detta syftar på de fall, då den dömde inte redan ångrat sina synder och bannlysningen till följd av brottet redan var hävd.)

Du resonerar som om bannlysningar följde en straffskala på samma sätt som brottspåföjderna i strafflagen. Om du verkligen är präst borde du - trots att bannlysningar inte längre förekommer i Svenska kyrkan - åtminstone veta vad som menas med ordet. (Bannlysning och exkommunicering är samma sak.)

Vad har SSPX med saken att göra? Menar du att högerextremister (om nu alla SSPX-are är det) inte får vara medlemmar i kyrkan? Då har du heller inte förstått vad Hapax skrev.

Göran Koch-Swahne sa...

Excomunicering kallas också det lilla Bannet, det stora var uteslutning ur Samhället!

Alltså Lateranum IV 1215 definierade vem som var med i Romerska kyrkan som vem som var med i Samhället!

Rom krävde Bot och bättring "inom år och dag" (dvs till nästa Skärtorsdags obligatoriska Nattvardsgång) annars Bålet!

För övrigt kommer nu signaler från det Brazilianska biskopsmötet om att ta hänsyn till omständigheterna - en sensation i sammanhanget.

I fortsättningen skall endast gynekologer som "vanemässigt" utför aborter bannlysas!

(Fortfarande har de inget att säga om förövaren/styvfadern som våltagit flickan sedan hon var 6 - och hennes äldre handikappade syster därtill...)

Göran Koch-Swahne sa...

Det var Biskopen av Recife som utfärdade bannet/exkommuniceringen och Cardinal Sobrinho i Rom som förklarade sitt gillande: ”incest och våldtäkt är mindre synder än abort”.

För övrigt tillåter den brasilianska lagen abort i flera fall:

When the mother was raped and alleges that she cannot emotionally bear that pregnancy;
- When the mother is younger than the age of consent;
- When the fetus has few chances of surviving after birth;
- When the fetus has no brain;
- When the mother's life is in danger due to the pregnancy; and
- Under special permission of a judge (which has created jurisprudence in several specific cases initially not covered by the law).

Flera av dessa stämmer in på det här fallet och President Lula har också mycket riktigt kritiserat Biskopen av Recife (som nog är satt i Dom Helder Camaras’ gamla stift för att förinta hans och Befrielseteologernas arbete) och herrarna i Vatikanen.

Göran Koch-Swahne sa...

Rättelse (jag förblandade namnen):

Det var Ärkebiskopen av Recife Don Jose Cardoso Sobrinho som utfärdade bannet/exkommuni-ceringen, medan det var Kardinalen Giovanni Battista Re, chef för Kongregationen for Biskoparna, som stödde honom, genom att säga till La Stampa, (översatt) “the real problem is that the twins conceived were two innocent persons, who had the right to live and could not be eliminated.”

För övrigt tillåter den brasilianska lagen abort i flera fall:

When the mother was raped and alleges that she cannot emotionally bear that pregnancy;
- When the mother is younger than the age of consent;
- When the fetus has few chances of surviving after birth;
- When the fetus has no brain;
- When the mother's life is in danger due to the pregnancy; and
- Under special permission of a judge (which has created jurisprudence in several specific cases initially not covered by the law).

Flera av dessa stämmer in på det här fallet och President Lula har också mycket riktigt kritiserat Biskopen av Recife (som nog är satt i Dom Helder Camaras’ gamla stift för att förinta hans och Befrielseteologernas arbete) och herrarna i Vatikanen.

Men nu tycks alltså brasilianska biskopsmötet backa…

Emma Jacobsson, uppsatsskrivare 2004 sa...

Jag upplever mig i alla fall vara en med-lem i Svenska kyrkan. Kanske är jag den enda i mitt slag? Det vore ju ensamt...
Till Stefan Martinsson vill jag ge en eloge för ditt och dina medarbetares arbete i Rio - på Abrigo Rainha Silvia. Jag tänkte just på dig och alla de unga mödrar du träffar och jag har de senaste dagarna undrat hur du ser på situationen med förbjud mot abort för de här ungdomarna och barnen som blir mammor i alldeles för unga år och som är så oerhört utelämnade. Din vrede får inte att ta miste på när det gäller excommuniceringen, jag känner likadant. Har du, Stefan, tillräckliga möjligheter att ge uttryck för vad du upplever och möter där borta? Har du mött förakt för ditt arbete i Rio?

hapax sa...

Emma,

Med-lemmar finns det förstås många i Svenska kyrkan. Men det förstod du nog att jag menade.

Lars Flemström sa...

Stefan Martinsson, m fl.
Jag har skrivit en kommentar till Hapax inlägg, som handlar om ecclesiologi, närmare bestämt vilka som har rätt att tillhöra Svenska kyrkan, och inte om sociala förhållanden i Brasilien.

Detta kallar Martinsson för en "absurd kommentar efter den senaste veckans händelser" - som inte har ett enda dugg att göra med vem som får tillhöra Svenska kyrkan. Jag kan inte vitsorda någonting om ditt arbete i Brasilien, förutom att du ger uttryck för den vanliga koloniala attityden. Jag vill påminna dig om att samma attityder har funnits i Sverige. Det minns jag så väl. Och då fick Svenska kyrkan skulden. Vi som var med då, vet att det inte var så enkelt.

Jag skulle uppskatta om du höll dig till ämnet. Menar du att jag inte har rätt att tillhöra Svenska kyrkan, för att aborter inte var tillåtna i Sverige när jag föddes, och för att jag uppenbarligen har blivit döpt i "fel" lära, och den tro som jag döptes i ständigt förtalas och hånas, t.o.m. av vissa präster i Svenska kyrkan? Jag hade kanske inte ens blivit född om din moral hade fått råda. Det är en sak, som vi som föddes då, faktiskt funderar på. Hade vi blivit födda om nutidens omvända moral- moralister hade fått råda?

Anonym sa...

Men det där var ju intressant, och kanske väldigt förtydligande! Bra tänkt hapax! Kyrkotillhörig - medlem... ska tänka ett tag på det. Tack!

Patrik Lindenfors sa...

Hej Hapax,
Tack för din kommentar på min artikel. Jag ställde en fråga till Svenska kyrkan om vilken typ av medlemmar de accepterar. Du verkar vilja lösa frågan genom en juridisk lek med ord. Det är dock inget svar, bara en teknikalitet. Jag hoppas på bättre än så av kyrkans företrädare.

Anonym sa...

@Patrik Lindenfors
Hej här också Patrik ;) Det är inte bara en lek med ord. Jag försöker tänka vidare på innebörden, men jag såg i den ett sätt att förhåll sig till vad det är att vara kyrka egentligen. Det är inte att betala kyrkoavgift, det är att fira gudstjänst. Tänker jag. Men visst kvarstår ditt rimliga krav på kyrkan. Dess företrädare i meningen medlemmar i så fall kanske?

Göran Koch-Swahne sa...

En Kyrka har inte medlemmar och en Kyrka utesluter inte någon.

Sekten gör det kanske, för den är en förening (kolla förening i Ugglan ;=)

Den som vill vara med är med, den som inte vill, bör anmäla sitt utträde skriftligt till närmaste Pastorsexpedition.

hapax sa...

Patrik,

Jag svarar på din kommentar i ett nytt inlägg här på bloggen.